Kan bli færre kommunestyrerepresentanter foran neste valg
edf

Helt siden 1956 har Folldal kommunestyret bestått av 17 representanter. Torsdag skal de nåværende representanten i formannskapet vurdere om dette skal endres før kommunevalget 2019.

– Antall medlemmer i kommunestyret har ikke vært vurdert siden 1955, skriver rådmannen Torill Tjeldnes i saksdokumentet før torsdagens formannskapet.

Hun har ingen innstilling til kommunestyret. Økonomisk er det en hovedregel i forhold til dagens reglement for politikergodtgjøring vil si at det er en innsparing på 6 000 kroner årlig per medlem om kommunestyret skulle velge å minke antall representanter.

• Les også: Samlingslista fokuserer på næringslivet 

Nedgang i folketallet

Kommunestyret i Folldal kan velge å ha 11, 13, 15 eller som dagens 17 medlemmer. For øvrig er det ingen øvre grense for antall medlemmer i forhold til folketall.
– Folketallet i 1956 var på 2 383 ifølge folketellingen. I 2018 har kommunen 1 566 innbyggere. Det vil derfor være naturlig å gjøre en vurdering av om det er hensiktsmessig å redusere antall medlemmer i kommunestyret før kommunevalget i 2019, skriver hun videre.

• Les også: Jon Olav Ryen stiller ikke til valg 

Fare for å miste bredden

Partilister i Folldal har tradisjonelt hatt en god geografisk spredning med representasjon fra alle grendene.
– Ved å redusere antall medlemmer i kommunestyret vil man risikere at enkelte grender ikke blir representert i kommunestyret. Folkevalgte skal kunne ta opp saker innbyggerne er opptatt av, og tale deres sak overfor administrasjonen og politiske organer. Det er viktig at folkevalgte er synlige og tilgjengelige i hele kommunen.

• Les også: Ordfører Hilde ønsker fire nye år 

Rødt i faresonen

Etter valget i 2015 sto Senterpartiet med sju medlemmer, Arbeiderpartiet fem, Samlingslista fire og Rødt en. Om det før dette valget kun hadde vært 11 eller 13 representanter ville Ronny Bekken Larsen og Rødt mistet plassen i kommunestyret. Rådmannen skriver i sakspapirene at en eventuell endring kan føre til færre partier.
– Ulike grupper kan bli dårligere representert hvis man har færre medlemmer i kommunestyret. Dette kan gå ut over kvinneandelen, andelen innvandrere og ungdomsrepresentantene. Dette henger selvsagt også sammen med hvordan partiene kumulerer på sine lister.

• Les også: Rødt håper på tillit igjen 

Saken er tatt opp med formannskapet i høst, og det har kommet innspill til administrasjonen om at
man ønsker å gå videre med en vurdering av antall kommunestyremedlemmer før 31. desember i år.