Kikrevalget 2019  – Oppfordrer alle til å stemme
Solveig Elgevasslien og sokneprest Jon Olav Ryen oppfordrer til deltagelse i kirkevalget. Foto: Bård Høisen Lohn.

Når det er kommunevalg, fylkestingsvalg og kirkevalg samtidig, er det ikke alltid lett og holde seg oppdatert på hvem som stiller. Her får du en oversikt over de som er nominert i kirkevalget lokalt her i Folldal.

Hva er egentlig et kirkevalg? For oss i Folldal dreier dette seg om to valg. Et valg av menighetsråd/sokneråd og et valg valg av bispedømmeråd. Vårt bispedømme ligger på Hamar og her er det tre lister: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Totalt skal det velges 7 medlemmer til bispedømmerådet. Det er 11 bispedømmeråd i Norge, og rådene utgjør sammen det øverste organet i Den norske kirke, Kirkemøtet. I dette valget holder det at du er født i 2004 eller før, altså at du er 15 år eller eldre, men du må være medlem i Den Norske Kirke.

-Vi oppfordrer alle til å stemme, sier  Sokneprest Jon Olav Ryen til portalen.

Lokalt i Folldal er det slik at i Folldal menighetsråd skal det velges 6 medlemmer, mens det til Øvre Folldal sokneråd skal velges 4 medlemmer. Til begge rådene skal det også velges 5 varamedlemmer.

Disse er nominert i Folldal:

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud
2. Mette Hallingbye
3. Arild Alander
4. Bente Helen Rønning Grimsbu
5. Jonny Randen
6. Kristin Kylstad Streitlien
7. Jan Kåre Lillekroken
8. Synnøve Brandsnes
9. Per Olav Eriksen
10. Åse Kristoffersen
11. Hans Oddvar Solli
12. Reidun Dalen
13. Ole Peter Berger
14. Lillian Elgvasslien
15. Odd Enget
16. Grete Kristoffersen
17. Trond Hage Bakke
18. Åshild Bøe
19. Sølvi Nordeng
20. Inger Marie Jäger

Øvre Folldal sokneråd: 
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen
2. Bjørge Dahlen
3. Marianne Borkhus Husom
4. Vegar Nystuen
5. Oddveig Nyvoll
6. Egil Eide
7. Laila Graven
8. Terje Andresen-Ulsletten
9. Mari Husom
10. Frode Brænd Nyvoll
11. Linn Silje Dahlen
12. Torkjel Brendryen

Hvis du ikke har forhåndsstemt men ønsker å gjøre dette så er det mulighet for det den 4. september på kommunehuset i mellom kl. 09.00-14.00.