Kjørte regionen rundt for å kartlegge mobilforholdene
KARTLA MOBILFORHOLDENE: På oppdrag fra Regionrådet i Fjellregionen har Per Westgård sjekket mobilforholdene blant annet i Alvdal, Tynset og Folldal. Foto: Lars Vingelsgård

Per Westgård har kartlagt mobilforholdene i regionen. Flere steder er det dårlige eller ingen mobilforhold også i områder hvor det er fastboende.

Regionrådet, som består av kommunene Alvdal, Tynset, Folldal, Rendalen, Os og Tolga bestilte kartleggingen for å gi et faktagrunnlag for å søke på midler som er satt av til kommunene i gamle Hedmark fylke fra Hedmarkskraft-midler fra en pott på 20 millioner kroner.

Telenor, Telia og Ice

Westgård utstyrte bilen med mobiler fra nettverkstilbyderne Telenor, Telia og Ice, som har hele eller delvis egne nettverk. Ut fra disse dataene laget han et kart med dekningsdata for 2G og 4G forbindelse langs de viktigste strekningene i regionen.

– Forholdene ble kartlagt i november og desember. Mobiloperatørenes egne dekningskart er ikke gode nok, og viser ikke hvor sterke signalene er, kun om du kan forvente å ha 2G eller 4G-dekning. Noen steder skal du ha 2G, men du kan kun sende en SMS, hvis du er heldig, sier Westgård.

MÅLER DEKNING: Dekningsmåling ved Stadsbuøyen i Folldal kommune. Foto: Per Westgård

Dårlig rundt Savalen og Sivilldalen

I Alvdal er det særlig i Strålsjøåsen og i deler av Sivilldalen det er dårlige og manglende mobilforhold for fastboende.

Alvdal kommune satte i fjor av 70 000 kroner til tiltak ved Basheim, hvor planen er å sette opp en sender fra Ice.

– I Folldal er det særlig et område som har dårlig dekning. I Morkagrenda ved Grimsbu er det flere boliger og gårdsbruk som ikke har brukbar mobilforbindelse.

– En del boliger, hytter og gårder har i praksis ikke signal. Det er kanskje mulig å sende en sms nå og da, sier Westgård.

I Morkagrenda ved Grimsbu i Folldal er det flere boliger og gårder som ikke har brukbare mobilforhold fra noen av nettverkene. Ill: Per Westgård

Strømsåsen delvis blind flekk

Tynset kommune ba om tips via Facebook fra innbyggerne sine, og mange kom med tilbakemeldinger om at det er dårlig eller manglende forhold mange steder rundt Savalen, hvor mange hytteeiere mangler god forbindelse.

Mobildekning i beiteområder er også etterspurt. Digitale systemer som Nofence krever minst 2G-dekning for å fungere.

– I Tynset er områder rundt Savalen og i Strømsåsen blant stedene som har dårlig dekning. I deler av Lonåsen har dekningen langs riksveien blitt bedre, sier Westgård.

– Også store områder øst i Tynset kommune har dårlig dekning, som Spekedalen, sier han.

Bedre enn fryktet

Han synes likevel situasjonen i det store og hele er at de fleste har god mobilforbindelse.

– Ser jeg stort på det var det bedre enn jeg hadde trodd, men det varierer mye hvor gode signalene er, sier han.

Regionrådet har uttrykt at områder med fastboende vil være prioritert for utbedring av forholdene.


MANGLER DEKNING: Området Strømmen, Sivilldalen og Strålsjøåsen i Alvdal og Strømsåsen i Tynset. Ill: Per Westgård