Kobberframstilling og ljåsmiing

Stiftelsen Folldal Gruver stod mandag for to arrangementer i forbindelse med kulturminnedagene som foregår denne uka. Og mer skjer de kommende dagene.

Mandagen starta med et lite miniseminar om kobber- og svovelframstilling i Folldal. Det var professor emeritus Arne Espelund som foredro om temaet. Seminaret vart avslutta med ei lita vandring oppe i det gamle gruveområdet øverst på Verket. Dessverre var det veldig få påmeldte på seminaret.

Ljåsmiing og ljåslått

Et anna tema som den pensjonerte professoren har interessert seg for, er ljåsmiing og ljåslått. Dette stod på programmet på et åpent arrangement på mandags kvelden. Heller ikke her var det mange sjelene som fant veien til Folldal Gruver, men som på arrangementet på dagen, var i hvert fall de som møtte opp veldig godt fornøyde.

Arne Espelund er 88 år gammel, og sjøl om den fysiske helsa er noe redusert, så mangler det ingenting ellers. Han har enorme kunnskaper å øse av og koser seg med å formidle noe av dette. Den pensjonerte professoren er etter eget utsagn født nysgjerrig. Under krigen var han ei tid dreng på en gard «øst på dalom» i Tolga, og her var han med på både slått og måssåkjøring og mye anna gardsarbeid på en fjellgard. Sia vart det studier, og han har vært en av de fremste spesialister på jernframstilling gjennom historien. De seinere åra har han arbeidd mye også med kobberframstillinga. Espelund har utgitt flere bøker, blant anna også ei om brunosten, så det en allsidig og fortsatt temmelig aktiv professor.

Mandag formiddag var det miniseminar om kobberframstilling i Folldal. Dette vart avslutta med ei lita vandring i det gamle gruveområdet øverst på Verket. Professor emeritus Arne Espelund (sittende) delte av sine kunnskaper. T.h. daglig leder i Stiftelsen Folldal Gruver, Torstein Johnsrud.

Kulturminneplan og pub

I forlengelsen av mandagens to arrangementer med Arne Espelund, er det tirsdag formiddag ei vandring sammen med den pensjonerte metallurgen på Lovise hytte på Alvdal. Dette var Folldalsverkets hovedsmeltehytte fra 1748 til Rørosverket la ned virksomheta i Folldal i 1848, etter å ha eid det i vel 20 år.

Men Stiftelsen Folldal Gruver har enda flere ting på plakaten i forbindelse med kulturminnedagene. I morgen kveld (onsdag) er det møte på Gruvekroa i regi av Folldal kommune, der temaet er kommunens kulturminneplan. Og til helga er det pub i ærverdige Verketssalen – den gamle forsamlingssalen til Folldal Verk i andre etasjen over mekanisk verksted.

 

Hovedbilde:  Mandag kveld var det åpent arrangement med tema ljåsmiing og ljåslått. Professor emeritus Arne Espelund delte av sine kunnskaper til et dessverre litt fåtallig publikum. «Mannen med ljåen» t.v. er daglig leder i Stiftelsen Folldal Gruver, Torstein Johnsrud.

Tekst og foto: Arild Alander.