Kommentar: Les Ordførerens kommentar til Rødt Folldal sitt utspill

Kommentar til en nyhetssak på Folldalsportalen 31. aug 2018 av Ronny Bekken Larsen, leder i Rødt Folldal. Det politiske flertallet i Folldal.

Det ble i saken hevdet at Folldal Arbeiderparti ønsket å redusere antall kommunestyrerepresentanter til 13. Dette medfører ikke riktighet, og kan derfor ikke stå ubesvart.

Diskusjonen om fremtidig politisk organisering i Folldal ble løselig diskutert i et utvidet formannskapsmøte i august. Der ble det ytret forskjellige meninger, mer eller mindre gjennomtenkte, vil jeg tro, da det ikke forelå noen sak. Da komitémodellen skal evalueres nå i høst, mener Folldal Arbeiderparti det er naturlig å se på den politiske organiseringen før neste kommunestyreperiode. Dette innebærer også størrelse på formannskap og kommunestyre. Selvfølgelig kreves det en grundig saksutredning der både fordeler og ulemper blir belyst, før det konkluderes i en så viktig sak.

Når saken er utredet, vil Folldal Arbeiderparti i medlemsmøte ta stilling til saken. Det er ikke sikkert vi vil gå for endringer i det hele tatt, men det bestemmer vi oss for først når fordeler og ulemper er utredet – i motsetning til Rødt som er forutbestemte.

Hilde Frankmo Tveråen
Leder i Folldal Ap