Kommentar: Les Rødt Folldal sitt svar til ordfører om det politiske flertallet i Folldal

Det er positivt at noen fra det politiske flertallet velger å svare på enkelte av spørsmålene fra Rødt Folldal, selv om det tok over tre uker siden oppslaget på folldalsportalen, og tre måneder siden politisk organisering ble diskutert i formannskapet. Arbeidsmøtet i formannskapet var på juni og ikke i august som Ordfører påstår.

Samtidig er det ganske oppsiktsvekkende at Ordføreren ser på innspill i et arbeidsmøte i formannskapet som mer eller mindre gjennomtenkte. Rødt velger å komme med gjennomtenkte innspill og ta det som blir sagt fra de andre representantene seriøst, uansett om det er et arbeidsmøte eller et ordinært møte.

Samlingslista og Arbeiderpartiet var opptatt av å kalle arbeidsmøtet i formannskapet for et utvidet formannskap ettersom Rødt sin representant er vara for Senterpartiet, og valgte å være tilstede på møtet selv om alle Senterpartiet sine representanter var på plass til arbeidsmøtet. Da er det betimelig å stille spørsmål om når det ville ha blitt kjent at også en reduksjon av antall kommunestyre-representanter var et tema hvis Rødt ikke hadde vært tilstede?

Det er en vesentlig forskjell på fastsettelse av antall representanter i formannskapet og i kommunestyret. Etter kommunevalget neste år står det nye kommunestyret fritt til å fastsette antall representanter i formannskapet med et minimum på 5, mens det er det sittende kommunestyret som kan vedta endring av antall representanter i kommunestyret. Dette må for valget i 2019 gjøres innen utgangen av 2018. Men i følge Ordføreren var innspillene mer eller mindre gjennomtenkte så vi trenger kanskje ikke å bekymre oss?

Rødt lever godt med å være forutinntatte, eller forutbestemte som Ordfører velger å kalle det, når det gjelder og ikke svekke lokaldemokratiet i Folldal, også får vi håpe at det ikke bare er på medlemsmøte i Arbeiderpartiet politisk organisering i Folldal vil bli diskutert!?

Ronny Bekken Larsen

Gruppeleder, Rødt Folldal