Forbyr hytteopphold
ILLUSTRASJONSFOTO: Det blir hytteforbud bekrefter helseministeren.

Det opplyste helseminister Bent Høie i dag på en pressekonferanse. Dette skjer samtidig som flere kommuner, Folldal inkludert, innfører karantene for personer som reiser inn til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset.

Overtredelser på hytteforbudet kan medføre strenge reaksjoner med bøter og fengselsstraff på inntil seks måneder. Dette kommer som et resultat av at syv fylkesmenn, inkludert vår egen Knut Storberget, om at de ønsker et slik forbud velkomment. Fylkeskommunen har blant annet slitt med en mengde disposisjonssøknader fra hyttefolk som ønsker å bruke hyttene sine. Har du fritidsbolig i din egen hjemkommune, kan du fortsatt bruke denne. Dette er kun for de som har hytter andre steder enn sin hjemkommune.

Tidligere i dag ble det kjent at Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset innfører karantene for reise inn til Fjellregionen.

-14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner, skriver de i en pressemelding.

Her er pressemeldingen:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegene i Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset torsdag 19.03.2020 likelydende vedtak etter smittevernloven § 4-1.

Vedtaket går i hovedtrekk ut på følgende:
• 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal kommuner.
• Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
• Vedtaket har virkning fra dags dato, og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket vurderes fortløpende.
• I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side.

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner vil også harmonisere sine rutiner knyttet til forbud for utenbygds hytteeiere om å oppholde seg på sine hytter. Nevnte kommuner vil her forholde seg til «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, med virkning for perioden 15.03.2020 – 01.04.2020. Dette medfører at det ikke vil være unntak for enkelte tilgrensende kommuner jf. tidligere informasjon fra Alvdal, Tolga og Tynset kommuner.
Avslutningsvis vil alle kommuner berømme sine hytteeiere for å lojalt å forholde seg til de bestemmelser som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter under Corona – epidemien. Så håper vi alle at vi snart kan komme dit at hyttene igjen kan benyttes, til glede for hytteeiere og kommunens innbyggere.