Kommunen kan bli uten basseng en sesong
Går det som formannskapet vil så skal Folldal kommune iverksette et prosjekt for renovering av svømmebasseng og eksisterende garderober. Eneste aberet er at kommunen kan bli uten basseng for en sesong.

Men den gode nyheten er at bassenget blir rehabilitert i 20/21 hvis kommunestyret vedtar saken.

Dette kommer frem av dokumenter fra siste formannskapsmøte. Vedtaket de tilrår kommunestyre å vedta er at Folldal kommune iverksetter et prosjekt for renovering av svømmebasseng og eksisterende garderober. Prosjektet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett med gjennomføring i 2020/21.

I saksvurderingen står det blant annet at det som må gjøres er først og fremst renovering av bassenget med tekniske anlegg. Svømmeanlegget holder ikke god nok standard etter dagens krav. Som det framgår av rapporten (som er utarbeidet av Norconsult) er det konkludert med at bygging av nye garderober kun kan forsvares dersom det planlegges bygging av idrettshall i tilknytning til det nye garderobeanlegget. Eventuell bygging av idrettshall er noe kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til, og må uansett vurderes i lys av andre store investeringer, spesielt da utbygging ved Folldal bo- og servicesenter og renovering av bassenget.Det er viktig å påpeke at renovering av garderobene i stedet for å bygge nye ikke er til hinder for framtidig bygging av idrettshall, enten som et tilbygg som skissert eller som et separat bygg med en gangtunnel eller lignende mellom. Rådmannen mener en uansett kan få en god fellesløsning for både basseng og idrettshall mht. inngangsparti, vaktrom og hallgarderober. Det er selvsagt flott med helt nye garderober, både fordi det blir nytt men også fordi en da kan få bedre romløsninger. Men som det framgår vil nye garderober være vesentlig kostnadsdrivende. I tillegg vil de gamle garderobene stå igjen midt i bygget uten vesentlig nytteverdi men fortsatt med en viss driftskostnad. Rådmannens konklusjon er at investering i nye garderober ikke kan forsvares, og at kommunen må gå for en løsning med renovering av basseng og eksisterende garderober.Byggeperioden vil medføre at kommunen blir uten basseng en sesong / ett skoleår.

Les også: https://folldalsportalen.no/foreslor-sette-stalbasseng/