Krever reasfaltering mot støvplager på Grimsbu
På denne veien reduseres farten fra 60 til 40 kilometer i timen. Nedjusteringen gjelder kun en kort bit av veien. Foto: Lars Vingelsgård

Terje Nilsen og familien plages av støvet som virvles opp fra Rykrokveien. Han etterlyser svar fra kommunen om asfaltering av strekningen på drøyt hundre meter.

Eieren av fritidsboligen er Terje Nilsen, som bor i Oslo. Han har eid den gamle grendeskolen i Rykrokveien siden 2002. Han har flere ganger henvendt seg til kommunen for å få gjort noe med det han beskriver som en uholdbar situasjon med veistøv på eiendommen.

– Aasfalten ble fjernet høsten 2018, og det var ekstra ille i fjor sommer. Plagen fra støvet var nærmest uutholdelig, og det var nesten ikke mulig å være der. Støvet trenger inn overalt i huset hvis man lufter, og biler som står parkert blir fulle av støv, sier han.

Han mener støvet kan være helseskadelig over tid. I følge Nilsen har også naboer på strekningen klaget over veistøvet.
– Vi har familie på besøk, fra 1 år til over 90 år. Støvet er en skikkelig utfordring, og det gjør at det er vanskelig å være ute når det er fint vær, sier Nilsen.

Han sier det ble saltet for å binde støv, men at det kun virket noen dager før problemet var tilbake. Han tok selv kontakt med entreprenør, men saltingen ble ikke fulgt opp.

– Har beklaget

For noen år siden ble det bestemt at kommunale veier med dårlig asfalt skulle gjøres om til grusveier. Teknisk leder Ole Håkon Flatøy i Folldal kommune sier de har en dialog med Nilsen om situasjonen. Kommunen har i dag ingen planer om reasfaltering av grusveiene, heller ikke det aktuelle stykket på omkring 100 meter.

Flatøy mener det skjedde en glipp i fjor, da det ikke ble saltet tilstrekkelig for å binde støvet i veien.

– Det var antagelig en glipp i fjor sommer da det ikke ble gjort nok støvbinding. Vi har gått igjennom rutinene for støvbinding av den strekningen av veien. Vi har beklaget situasjonen til Nilsen, og det må bli bedre framover, sier Flatøy.

Ønsker lavere fartsgrense

Terje Nilsen har parallellt søkt kommunen om å sette ned fartsgrensen i Rykrokveien. Han frykter en ulykke langs veien. Ønsket er begrunnet med tidvis stor trafikk og hensyn til gående og syklende på veien.
Saken skal tas opp som politisk sak i kommunestyret i løpet av våren.
Fritidseiendomen Grimsbuheim ligger tett på Rykrokveien. Foto: Lars Vingelsgård