Lam skadet av ulv i Atndalen
Et lam er skadet i Atndal. Skaden er identifisert som en ulveskade. Illustrasjonsfoto av ulv, Letjennareviret. Foto: Viltkamera.nina.no

I går dukket det opp et skadet lam ved Sjølisætra i Atndalen, inn mot Alvdal vestfjell og Breisjøseter. Skaden ble identifisert å være fra ulv, og da trolig den samme som i Sør-Fron/Vuludalen. som det allerede er igangsatt skadefelling på.

Dette opplyser Ole Sylte Heggset, rådgiver i landbruk.

-I går dukket det så opp skadet lam ved Sjølisætra i Atndalen, inn mot Alvdal vestfjell og Breisjøseter. Skaden ble identifisert å være fra ulv, og da trolig den samme som i Sør-Fron/Vuludalen. På grunn av dette har Fylkesmannen i Innlandet nå utvidet området for skadefelling til å inkludere en større del av Stor-Elvdal og Folldal, samt at Rendalen og Alvdal vest for Glomma er tatt med i geografien for skadefelling, opplyser han.

Fylkesmannen i Innlandet ga den 8. august tillatelse til skadefelling av ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Dovre og Sel kommuner, ut fra skader på sau i Vuludalen i Sør-Fron kommune. Fellingsforsøket ble på grunn av stadig nye skader forlenget senest sist mandag 15.august.

-Alle beitelag vest for Glomma ble varslet og informert i går og vil de neste dagene følge ekstra godt med, men både beitelagene og vi oppfordrer også til alle reinsjegere, bærplukkere og andre som måtte ferdes i fjellområdene om å varsle raskt ved skader eller observasjoner. Beitelagsleder eller oss ved landbruksenheten er det da naturlig å melde til, opplyser han videre.

-Ulven kan så langt se ut til å ha et noe karakteristisk skademønster, ved at den lager åpne sår i brystpartet på sauen/lammet, men etterlater i stor grad beitedyret i live, og da med de voldsomme skadene og lidelsene dette medfører. Derfor trenger det ikke hele tiden være like lett å se om lammet er skadet på lang avstand, da dette først oppdages når man kommer inntil eller at dyret legger seg ned og dør.

-Bruk kikkerten og gi rask beskjed er derfor oppfordringen fra oss i og rundt beitenæringen og fellingslaget. All innsats fra fellingslag er avhengig av kjappe tilbakemeldinger og vårt interkommunale mannskap er koordinert opp mot både Sør-Fron & co i Gudbrandsdalen, samt mot Stor-Elvdal i sør, oppfordrer Heggset.