Lav kriminalitet i Folldal

I 2019 hadde Folldal 28 anmeldte lovbrudd viser ferske tall fra SSB. Dette er betydelig lavere enn resten av Fjellregionen.

Statistikken viser at Folldal på en rekke områder ikke hadde noen overtredelser i 2019. Dette gjelder blant annet eiendomstyveri,  vold og mishandling, ordens- og integritetskrenkelse.

Rusmiddellovbrudd har vi derimot seks lovbrudd. Trafikkovertredelse har vi også registrert seks lovbrudd i 2019. Det samme gjelder for annet lovbrudd(inkl. Annet vinningslovbrudd, Eiendomsskade og seksuallovbrudd.

Nærmest oss i Fjellregionen kommer Tolga med 56 anmeldte lovbrudd.

Ved Nord-Østerdal lennsmannsdistrikt ønsket ikke politibetjent Finn Hilmarsen å spekulere i hva som var årsaken til at Folldal logger så lavt i forhold til andre, da vi tok kontakt med politiet angående denne saken.