Lavest antall arbeidsledige i Hedmark

Ingen andre kommuner i fylket har færre arbeidsledige enn Folldal.

For oktober viser ferske tall fra NAV at kun åtte personer av arbeidsstyrken var registrert som arbeidsledig i Folldal kommune. Både Alvdal, Tolga og Rendalen kommune har like få arbeidsledige, men ingen kommuner har færre arbeidsledige for oktober.

• Les også: Ole Martin vurdere Australia neste år

Kommunen viser god progresjon og har færre arbeidsledige enn de hadde i august og september. Da hadde de henholdsvis 11 og ni arbeidsledige. Det at åtte er arbeidsledige ved utgangen av oktober tilsier en prosent av arbeidsstyrken, og det er 0,9 prosent lavere enn gjennomsnittet i fylket og 1,2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

• Les også: Kommunen setter sau i fokus