Dette er ungdomsrådet 2020
Her ser vi ordfører Kristin Langtjernet med noen av de som skal sitte i ungdomsrådet. Fra venstre: . Markus Kjønsberg, Marte Frankmo Tveråen, Tom Andre Hegg, Sunniva Husom og Minda Aastveit. Foto: Jens Jørgen Jensen.

Folldal ungdomsråd hadde møte den 14. august, og her ble det bestemt hvem som skal være leder, nestleder og representanter for rådet.

Prosessen ved valg av ledere og eksternrepresentasjon ble foretatt med blanke ark, i og med at vi på de tidligere møter ikke har vært beslutningsdyktige, grunnet manglende oppmøte og nedstengningen. Så møte den 14. dreide seg kun om valg, forteller rådet. På møte var også ordfører Kristin Langtjernet og kulturkonsulent Jens Jørgen Jensen.

På møte ble Markus Kjønsberg valgt til ny leder i Folldal kommunes første ungdomsråd. Marte Frankmo Øyen ble valgt til nestleder. Vemund Brendryen ble herved valgt som representant i det regionale ungdomsråd på Tynset og Sunniva Husom ble herved valgt som representant i Ungdommens Fylkesting på Hamar. Minda Aastveit sitter også i rådet. 1. vara er Vebjørn Røhjell og 2. vara er Tom Andre Hegg.

Dette er noen av ungdomsrådets oppgaver fremover. Bestemme hva de mener om en sak kommunen ønsker innspill på. Bestemme saker ungdomsrådet selv ønsker å jobbe med. Lage planer for fremtiden og finne gode ideer og løsninger.

Ungdomsrådet opplyser videre at saker til vil ta fatt på ved neste møte er blant annet valg av studieretninger.
Trafikkplan Innlandet med tanke på sykkel og gangsti mellom Krokhaug og sentrum og ungdom og trafikk.