Leserinnlegg: FOLLDAL OG NORGE TRENGER BONDEN

Folldal Arbeiderparti arrangerte i slutten av juni et åpent møte med tema landbrukspolitikk. I den sammenheng var vi også på noen gards – og seterbesøk.

Landbruket er viktig, og må ses på som en sentral del av næringsutviklinga i kommunen. Vi må ta i bruk de naturressursene vi har og særlig utmarksbeite. Det forhindrer gjengroing og de ulempene det medfører, vi bevarer kulturlandskap, noe som bl.a. turistene er opptatt av, utmarksbeite er en viktig fôr-ressurs og er klimavennlig. Arbeiderpartiet ønsker også å fokusere på sjølforsyning av trygg mat. Det er helt nødvendig når vi vet at knapphet på mat blir en av de store utfordringene framover, og vi i Norge kun har ca. 35 % sjølforsyning.
Ja til framtidstro for landbruket, ja til kortreist og sunn kvalitetsmat og god dyrevelferd. Landbruket har en lang tradisjon også i vår bygd, og det er viktig å ta vare på både arbeidsteknikker og kunnskap som landbrukskulturen i Folldal representerer.
I kommende kommunestyreperiode vil Folldal Arbeiderparti jobbe for et levende landbruk og øke tilskuddet til nydyrking.

Folldal og Norge trenger bonden!

 

Martin Grimsbu                                                                           Kristin Langtjernet

6.kandidat Folldal Arbeiderparti                                              Ordførerkandidat Folldal Arbeiderparti