Leserinnlegg:  Helsearkiv på Tynset  —  Bolyst i Folldal
edf

Forberedelsene til lokalvalget 2019 er alt godt i gang, men syns likevel det passer med en liten henvendelse til dagens lokale politikere i Folldal med trykk på overskriften i dette innlegget:

Med Helsearkivets behov for ny arbeidskraft bør absolutt våre politikere i Folldal på banen allerede idag for å markedsføre Folldal som en attraktiv bokommune. Først og fremst er jo pendleravstanden langt fra avskrekkende, her går det jo på cruisekontroll i 80-90 km/t fra du lister deg ut av garasjen til du ser tåka over Tynset, mens andre nesten kan lese avisa i rush-køen ved Oslo.

Så kan vi liste opp noen av de tilbudene vi har i kommunen som kan gi bolyst:

• Ikke minst flerbrukshuset med alle skoletrinn, bibliotek, svømmehall og et supert uteområde med et variert aktivitetstilbud.
• Kulturskolen som alt er landskjent
• Stormoegga Fritidsområde med flott skianlegg både for skiskyting,langrenn og hopp og ikke minst Kroktjønna med et bredt tilbud for sommeraktiviteter
• Jakt- og fiskemulighetene er også svært gode med tilbud både for fastboende og turister.
• Norges lengste seterdal med aktiv setring har vist seg veldig viktig både for fastboende og turistnæringa
• Naturen i Folldal er lett tilgjengelig med et stort nett av godt vedlikeholdte veier

Dette er nok bare et lite utvalg av fortrinn ved en markedsføring av Folldal som en «bolyst-kommune».
Så er jo dette heller ingen ulempe for å tiltrekke seg nyetableringer fremover, men her er det jo minst like viktig å være synlig og positiv både overfor det lokale næringslivet og gründere ellers i dette langstrakte landet.
Håpet er jo at det jobbes aktivt både på kort og lang sikt ifht å etablere et godt nettverk mot næringslivet generelt.
Forøvrig er det jo all grunn til å se frem til ei fiberutbygging til så godt som hele kommunen i 2019. Det vil bety en helt ny hverdag både for private og næringsdrivende, dessuten et stort løft for å skape bolyst.

Kunne det være en tanke å lage en «bolyst»- folder for markedsføring i utvalgte fora?

For undertegnede vil forøvrig både bolyst og fokus på næringsutvikling være avgjørende for eventuell deltakelse i politikken fremover.

Hilsen Johan Haugland