Leserinnlegg: Næringsutvikling og arbeidsplasser i Folldal

Næringsutvikling har vært et tilbakevendende tema i mange valgkamper i Folldal siden gruva ble nedlagt, og tidligere har det ofte vært fokusert på etableringer av nye bedrifter og arbeidsplasser av en viss størrelse.

Når gruva ble nedlagt var nok det både en viktig og nødvendig prioritering, men så er spørsmålet om organisering av næringsapparatet og prioriteringer har tilpasset seg en ny hverdag, når Folldal ikke lenger er en omstillingskommune og har mindre økonomiske ressurser til dette arbeidet.

Rødt Folldal har vært kritisk til hvordan vi organiserer næringsapparatet i Folldal, og tatt til orde for å avvikle Folldal Vekst AS. Det mener vi fortsatt, lenge før Folldal Arbeiderparti begynte å skifte mening. Folldal Vekst AS var tenkt som et midlertidig selskap i omstillingsperioden, men har endt som et permanent selskap som er avhengig av årlig tilskudd fra kommunen som per dags dato er på 350 000,-kr.

Rødt er også av prinsipp skeptisk til kommunale og interkommunale AS fordi det svekker folkevalgtes innsyn og offentlig styring, selv om kommunestyret de siste årene etter påtrykk fra Rødt og flere, har fått mye bedre informasjon og rapportering om det arbeidet som gjøres med næringsutvikling i Folldal.

Selv om Rødt vil avvikle Folldal Vekst AS var det redningen for ”Follvangtomta” og ”Kommunejordet” fra konkursen i Folldal Eiendom AS i 2014. Kommunestyret vedtok i 2010 mot undertegnede og SV sin stemme å overdra ”Follvangtomta” og ”Kommunejordet” til Folldal Eiendom AS for 1,-kr. Grunnen for at de senere ble overført til Folldal Vekst AS viser seg i etterkant at Folldal Eiendom AS var på konkursen rand. Overdragelse av tomtene var knyttet opp i mot et prosjekt som det aldri ble noe av, og som medførte et samlet tap for Folldal Kommune på 1 462 270,-kr. Konkursen i Folldal Eiendom viser at flertallet i kommunestyret fatta et vedtak på mangelfulle opplysninger, noe som er meget alvorlig.

Uavhengig av det må det være lov å stille spørsmålet om organisering av næringsapparatet Folldal, og om vi trenger både et kommunalt næringsselskap og en næringskonsulent som har mye av de samme oppgavene? Dette er et spørsmål som ikke går på personer men bruk av ressurser. I tillegg så har jo næringsfondet og kraftfondet over lang tid vært viktigere verktøy i næringsarbeidet enn kommunale AS. Rødt Folldal mener det er viktig at næringsutvikling i Folldal skjer i et samspill med kommunen, næringsdrivende og de ansatte. Da har vi de beste forutsetninger for å lykkes med å beholde og skape nye arbeidsplasser i Folldal.

Men å skape flere arbeidsplasser i Folldal betyr også offentlige arbeidsplasser, og samtidig beholde de offentlige arbeidsplassene vi har. Det er også viktig å ha fokus på gode rammevilkår og utvikling i landbruket som fortsatt står for rundt tjue prosent av sysselsettinga i Folldal. Å skape og bidra til arbeidsplasser i Folldal må vises i praktisk politikk og vedtak, og ikke bare i festtaler og positive innlegg på sosiale medier og lokalaviser, det blir det ikke mye arbeidsplasser av.

Ronny Bekken Larsen

Leder og 1.kandidat, Rødt Folldal