Leserinnlegg: Om påvirkning

I årets lokalvalg har det blant annet i Folldal kommet frem kritikk fra de etablerte partiene som gjelder Samlingslista sin organisering. Det kan virke som om man, i mangel av argumenter på sak, ønsker å snakke om noe annet. Det blir i kritikken fremført at Samlingslista, som andre bygdelister, ikke har noe politisk apparat i ryggen. Det blir hevdet at vi derfor vil ha mindre evne til å påvirke til Folldalsamfunnets beste.

Det er faktisk ikke nytt av året at etablerte partier som Arbeidspartiet og Senterpartiet er representert i Fylkesting og Storting. I Folldal har Ap hatt ordførervervet de siste fire årene, og før det representerte ordfører Sp. Det er vanskelig å se at det i disse to periodene kom et skred av positiv utvikling eller gode sentrale vedtak som følge av partipolitisk påvirkning fra Folldal.

Vi i Samlingslista tror at det er gode og saklige argumenter, samt vilje til å fronte disse argumentene som fører frem. Dette gjelder uavhengig om det er sentrale politikere i eget parti man ønsker å overbevise, om det er noen fra andre partier eller om det er ikke-politiske organisasjoner. Fordelen ved vår organisering er at Samlingslista har hele sin oppmerksomhet rettet mot hva som gagner Folldalssamfunnet og våre innbyggere best. Nøkkelen ligger i at vi både tør og ønsker å framsnakke bygda vår. Vi vil ta ordet til beste for Folldal og vi liker å snakke med både de vi er enige med og de vi ikke er enige med – både lokalt og nasjonalt. Dette er kjernen i hva Samlingslista står for – godt valg!

 

Brit Kværness

Samlingslista