Ligger etter planen i utbygging av fiber
BEGYNNER PÅKOBLING: Gudmund Brekko er prosjektleder for Eidsiva Bredbånd på deres utbygging av fiber i Folldal. Han sier de første abonnentene vil kobles på rundt 1. desember. Foto: Lars Vingelsgård

Eidsiva Bredbånd ber fiber-kundene ha tålmodighet for at det tar ekstra tid å koble alle kunder på det nye fibernettet. Noen enkeltkunder må vente til nærmere 17. mai før de har fiber i hus.

Eidsiva Bredbånd har sendt melding til kundene sine om framdriften i utbygginga av fiber til husstandene som har bestilt fiber. Prosjektleder Gudmund Brekko i Eidsiva Bredbånd sier hovedtyngden av kundene kobles til før 31. mars, men at hele prosjektet ikke blir ferdig før 15. mai.

– Prosjektet er ferdig 15. mai, og ikke til ikke til nyttår slik som vi hadde håpet på. De første kundene kobles til fra 1. desember, og deretter kobles hovedtyngden av kundene til fram til 31. mars.

– Når vi leverer tilbudet gir vi en framdriftsplan. Det gikk en del tid fra vi leverte tilbudet vårt til endelig signert kontrakt, og vi er på omtrent den tida. Det opprinnelige tidspunkt inkluderte f.eks. graving sommeren 2019. Siden vi inngikk kontrakten litt senere, i august 2019, hadde vi bare en sommer på å få levert. Vi hadde ønske om å klare å levere til jul, men vi klarer ikke levere alt til da, sier Brekko.

– Stort infrastrukturløft på kun 18 måneder

Brekko mener utbyggingen må ses i forhold til det store løftet det vil bli for bygda.
– Jeg forstår de som er skuffet over å ikke bli koblet på med en gang. Samtidig er det et stort løft som gjøres på kun 18 måneder. Det er relativt kort tid, påpeker Brekko.
Det er mange kilometer kabel og et stort antall tilkoblingsbokser som skal forsyne husstandene.
  • 145 km kabel i luft.
  • 30 kilometer kabel i grøft
  • 134 skap med mindre installasjoner skal på plass
  • 2 helt nye tekniske hus, kalt nodehus, i tillegg til det som eksisterer i sentrum
Brekko skryter av de lokale resursene som gjør mye av jobben nå.
– NØK er blant de bedre entreprenørene vi har avtaler med, sier Brekko.
– Hele linja øst-vest er ferdig, og alle rør blir fullført i høst. Nesten all hjemmeinstallasjon er gjort. Samtidig er veldig mye av arbeidet på tvers er gjort. Så gjenstår den siste delen, med tilkobling til husstandene. Da kobles hver enkelt kunde på. For å være mest mulig effektive prøver vi å ta flere kunder om gangen i samme trafo-kretsen, sier han.
Han vil ikke si noe om hvem som kobles på først.
– Vi har en foreløpig plan, men vi må ha fleksibilitet for å utnytte ressursene våre mest effektivt. Vi sender SMS etterhvert som husstandene oppkobles.

570 husstander kan kobles på

De omtrentlige tallene for Folldal sier at det er 570 husstander som kan få fibertilkobling. I tillegg til disse kommer fritidsboliger og framtidige mulige påkoblinger. Av disse har ca 300 bestilt.
Han oppfordrer etternølere som vurderer å koble seg til å gjøre det de nærmeste månedene.
– De 250 som ikke har bestilt bør gjøre det nå. Det vil lønne seg. Det er sikkert at tilkoblingsavgiften vil øke i framtida, sier Brekko.