Liten nedgang i gaupebestanden
Gaupebestanden har gått litt ned i Hedmark. Foto: Rovdyra.

Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter. Hedmark er en av regionene som går mest ned.

I vinter er det estimert at det var 55 familiegrupper av gaupe i landet, som er en nedgang på 2,5 familiegrupper fra i fjor. Forrige vinter ble det estimert 57,5 familiegrupper.

Ei familiegruppe består av ei morgaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er delt mellom rovviltregioner i Norge eller Sverige.

– Gaupebestanden ligger for sjuende året på rad under det nasjonale bestandsmålet. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Færre gauper

Ut fra antall familiegrupper er det estimert at det var 323 gauper i landet før kvotejakta i 2019 og før nye unger blir født.

– Det er en nedgang på fem prosent i forhold til 2018. Forrige år var det cirka 340 dyr i Norge, forteller Kindberg.

Regionale forskjeller

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av åtte av landets rovviltregioner.

– Hvis vi ser på bestandsmålene for hver region, så er region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) de regionene som i 2019 ligger lengst over de regionale målene. I Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger man et stykke under målene, forteller Kindberg.

Det har siden forrige vinter vært en økning i antall familiegrupper i region 3 og 8, mens antallet har gått ned i regionene 4, 5 og 7.