Mange gårdsbruk til salgs – en stor mulighet sier jordbrukssjefen
Mange gårdsbruk til salgs nå om dagen i Folldal. Vi må se det positive i det mener jordbrukssjef Bjørn Gussgard. Skjermdump Finn.no.

Det er for tiden mange gårdsbruk til salgs i Folldal. -Vi må se det positive i det og dette er en stor mulighet for mange mener landbrukssjefen.

Sist portalen sjekket på finn.no lå det hele 7 landbrukseiendommer for salg der. Mange av disse selges av Aktiv eiendomsmegling i fjellregionen.

-Vi har hatt en del henvendelser på eiendommene, og en av dem vil bli solgt nå. Vi har visninger på dem, men der har det ikke vært så mange folk. Men totalt vil jeg si at det har vært bra med forespørsler på eiendommene, forteller Thomas Sørli, fagansvarlig i Aktiv.

Positivt

-Det kan sies at vi har en eiendomsstruktur som ble utformet i en annen tid i forhold til gardene. Så har det skjedd en strukturendring som gjør at man gjerne trenger noe mer areal og noe mer dyr for å livnære seg.  Når man er interessert i å kjøpe en del av de gardene som er på det frie marked så må man ofte ha noe egenkapital. Også må man kanskje ha noe inntekt utenom. Sånn sett er Folldal et sted med et lite arbeidsmarked. Alle brikker her må falle på plass for at noen skal være i stand til å kjøpe, sier jordbrukssjef Bjørn Gussgard.

-Samtidig er det positivt at gardene blir lagt ut for salg, enn at folk velger et mer passivt eierskap. Sånn sett er det en stor mulighet for Folldal i forhold til bosetting og næringsutvikling, forteller han videre.

-På generell basis har det vært en bra utvikling av landbruket i Folldal. Totalt sett har vi vel en 250 gårdseiendommer og cirka 100 av dem er det drift på, sier jordbrukssjefen som spår at vi fremover vil se en del slike eiendommer for slag.

-Nå er det en veldig god mulighet for de som vil bo på en gard i Folldal, avslutter Gussgard.