Mange ledige stillinger i Folldal – ønsker felles plattform
Det var en bred enighet om å opprette en felles plattform med oversikt over jobbmarkedet i Folldal. Fra venstre: Espen Moseng, Kristin Langtjernet, Sissel Opshaug, Else Laila Tuveng, Johan Haugland, Rune Kongsrud, Per Magne Ståland, Ole Martin Håtveit og Tommy Kristoffersen

Onsdag 1. juli møttes ordfører og ansatte i bedrifter med ledige stillinger. Etter en gjennomgang på hvilke stillinger som var ledig, var det en unison enighet om å samle alle ledige arbeidsplasser på et sted.

Idéen om å samles kom etter at Per Magne Ståland og Johan Haugland besøkte ordførerens kontor med et ønske om å få utlyst jobbstillinger gjennom kommunen. Ordfører Kristin Langtjernet påpeker at folk har oppfatningen av at det er vanskelig å få seg jobb i mindre kommuner, men dette er feil. For å motbevise dette iverksatte de i dag en plan om en tydelig oversikt over alle ledige stillinger i Folldal. Hvordan det vil bli utformet er ikke bestemt, men Tommy Kristoffersen fremmet en nettside som en mulighet. Han sier at nøkkelen for at dette vil fungere er å ha noen som koordinerer den. Ordføreren ser fram til at en næringsutvikler kommer på plass, som vil få hovedansvaret for dette.

– Dette vil bli jobben til næringsutvikler når han/henne er på plass. Næringsutvikling og arbeidsplasser er temaer som hyppig nevnes på kommunehuset. Jeg skal prøve å holde kontinuiteten på noe av det her mens den stillingen står på vent. Vi må prøve å få til dette på en bedre måte enn før. I en liten kommune må offentlig og privat sektor ha et godt samarbeid. Det skal være en av småkommunenes styrke, sier Langtjernet – som også referer til det gode tilbudet for barnefamilier.

– I Folldal har vi en barnehage hvor alle får plass, en nybygd skole, og blant de beste kulturskolene i landet. Vi har mye å tilby for barn og ungdom. Når det gjelder boligmarkedet i Folldal, skal det være overkommelig å skaffe seg et sted å bo. Derfor er Folldal en ypperlig plass å bosette seg på.

– Lett for å forsvinne

Selv om flere av stillingsutlysningene har hatt søkere, har flere opplevd at noen har trukket seg. I Folldal har man slitt med å finne arbeid til familier hvor begge parter ønsker å jobbe. Enhetsleder for Frankotunet, Rune Kongsrud, mener en felles ordning er helt avgjørende for å kunne lokke familier til bygda.

– Jeg tror det er veldig lurt å få ned en felles ordning på jobbmarkedet i Folldal. Ofte så ryker det en søker fordi samboeren også gjerne skulle hatt jobb. Når man da ikke vet om tilbudet, er det vanskelig å sende de videre. Det er familier vi trenger i Folldal. Om de er single eller barnløse, har de lett for å forsvinne etter et par år, forteller Kongsrud – som for støtte av utviklingssjef på Duett, Espen Moseng.

– Man er helt avhengig av å finne jobb til partneren. Vi har ansatte nå med samboere som ikke har noe å gjøre.

Stillinger for enhver smak

For øyeblikket er det relativt mange ledige stillinger i Folldal. Under samlingen 1. juli var det representanter fra Frankmotunet, innkjøpslaget, Primar, Folldal Elektro, Tollans Byggservice, Duett og Folldal kommune. Felles for alle aktørene er at de har ledige stillinger. Flere av disse bedriftene er store, og de aller fleste er i stadig utvikling. Dette gjør at trengselen på arbeidskraft ikke vil gå ned med det første.

NB! Dette reflekterer ikke hele jobbmarkedet i Folldal. Her er kun stillingene blant bedriftene som var tilstede under dagens samling.

  • Frankmotunet – Psykolog/psykologspesialist og behandler med helse – eller sosialfaglig kompetanse
  • Innkjøpslaget – Daglig leder og butikkmedarbeider 50-80 prosent stilling
  • Primar AS – markedssjef og korttidsvikarer
  • Folldal Elektro/Solenergi Norge – montører
  • Tollans Byggservice – daglig leder
  • Duett – IT-personal (programutviklere)
  • Folldal kommune –  kommunelege 2  og næringsutvikler, samt tilkallingsvikarer for helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
  • ECIT Folldal – autorisert regnskapsfører