Etter ekstrem tørke i juni og juli måned rettet august og september opp mye av forsituasjonen for bønder i Folldal.

Bjørn Gussgard som er jordbrukssjef i Folldal kommune kan bekrefte at kommunen har mottatt 20 søknader om avlingssvikt. I Folldal er det totalt 110 driftsenheter. Gussgard kan fortelle at vi må helt tilbake til 1992 for å finne såpass mange avlingsskadesøknader.

Bjørn Gussgard, jordbrukssjef i Folldal kommune

 

Mange bønder har også gått til innkjøp av halm blant annet fra Trøndelag. Noen kommer nok også til å kutte ned litt på dyretallet kan Gussgard fortelle. Generelt har det vært et dårlig grovforår med påfølgende økte kostnader for bøndene.