Mer enn en kvart million til lag og foreninger
Mange frivillige deltok under kretsmesterskapet i skiskyting på Stormoegga i mars 2020. Foto: Lars Vingelsgård

261 818 kroner ble delt ut til 37 lag og foreninger i Folldal gjennom Norsk Tippings Grasrotandel i fjor.

I 2020 ga 604 givere sin Grasrot-andel til formål i Folldal kommune. Mest av alle fikk Folldal Turlag med 57 000 kroner. Folldal IF fikk 31 000 kroner, og Folldal Skolekorps fikk 20 000 kr. Folldal Røde Kors hjelpekorps fikk inn 21 000 kroner. Til sammen fikk de ulike Idrettsforeningene 144 000 kroner, de ulike velforeningene fikk til sammen 11 500 kr, og foreninger innen kultur fikk 41 000 kr.

Mer enn 700 millioner til ideelle formål

– I fjor ble det til sammen generert ca. 717 millioner kroner i grasrotmidler i hele lander. Rundt 1,3 millioner givere sørget for at over 31 000 norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen mottok midler som bidrar til å holde hjulene i gang, skriver Norsk Tipping på sine nettsider.

Grasrotandelens tredje og siste periode for året omfatter månedene september, oktober, november og desember – også kalt 3. tertial. I løpet av disse månedene ble det generert ca. 252 millioner kroner.

Stiger jevnt

Siden Grasrotandelens start i 2009 har antall givere steget jevnt for hvert år. I 2018 steg Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent av omsetningen.

Året 2020 gav en økning på 98 924 flere grasrotgivere. Dermed ble det også en økning i grasrotmidler på ca. 18,5 millioner kroner, sammenlignet med 2019.

Slik fordeler midlene seg på tre av de største kategoriene innen grasrotmottakere for 3. tertial av 2020:

Idrett 132 430 871 kr.
Rekreasjon og sosiale foreninger 24 902 487 kr.
Kultur og kunst 24 721 577 kr.

37 000 mottakere

Som spiller hos Norsk Tipping kan man registrere seg som grasrotgivere og velge blant over 37 000 grasrotmottakere. Hver gang man spiller vil inntil sju prosent av summen man spiller for gå til grasrotmottakeren sin. Det koster ingenting ekstra og påvirker ikke spillinnsats, vinnersjanse eller premie.