Mer moskus enn normalt på Dovre i vinter
Arkivfoto: Geir Olav Slåen

Ifølge Miljødirektoratet ble 227 dyr registrert under moskustellingen på Dovre. Dette er som forventet en liten oppgang fra vinteren 2020 da det ble talt 212 dyr.

Miljødirektoratet ved SNO har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge og gjennomfører årlige tellinger. Tidligere denne måneden ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre. De fant 175 eldre moskus og 52 kalver.

I en artikkel publisert av Miljødirektoratet kan vi lese at det er langt flere kalver i bestanden denne vinteren enn hva som har vært normalen. Dette skyldes høyere kalveproduksjon og høyere kalveoverlevelse gjennom sommeren og høsten 2020 enn hva som har vært tilfelle de senere årene. SNO gjennomfører kalvetelling i juli hvert år, og i 2020 viste denne at vi hadde rundt 75 kalver i betanden. Utover sommeren og høsten bruker man vanligvis å registrere betydelig dødlighet blant kalvene, noe som ikke var tilfelle sist høst. Det ble derfor gjennomført ei kalvetelling til helt i slutten av september for om mulig å få bekreftet at så pass få av kalvene hadde dødd. Septembertellingen viste at vi trolig hadde rundt 65 kalver i bestanden, altså hadde langt flere kalver enn vanlig overlevd sommeren og høsten.

Miljødirektoratet skriver videre at moskus er en fremmed art som strengt tatt ikke hører hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet. I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra rundt 250 dyr. Dette er gjort ved å justere uttaket slik at det er høyere enn tilveksten. Miljødirektoratet har ansvar for å regulere bestanden, og ut fra bestandssituasjonen høsten 2020 fikk SNO i oktober 2020 i oppdrag å felle inntil 40 dyr i perioden oktober til og med mars. 14 av disse dyrene er felt så langt. Dette uttaket, sammen med noe naturlig avgang, vil bidra til å holde bestanden rundt målsettingen.