– Merker ikke noe av fylkessammenslåinga

Fra og med første januar 2019 er Fylkesmannen i Hedmark historie. Nå er det Fylkesmannen i Innlandet som gjelder.

– En vanlig innbygger skal ikke merke noe av fylkessammenslåingen. Vi skal gjøre den jobben vi er satt til å gjøre som før, og det er ingen nye lover eller noe slikt, sier informasjonssjef for Fylkesmannen i Innlandet, Erik Haugen.

Det er Fylkesmannen i Hedmark og Oppland som slås sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Hedmark og Oppland fylke blir sammenslått først i 2020.

Kommer på besøk

Fylkesmannsembetene er regionale forvaltningsorgan underlagt departementalt ansvar og styring. Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Fylkesmannen, eller fylkesmannsembetet, brukes som navn på selve forvaltningsorganet. Det er Knut Storberget som er den første til å tituleres Fylkesmann i Innlandet.
– Vi skal i løpet av de første fire månedene besøke alle 48 kommune, og vi besøker Nord-Østerdalen i månedsskifte januar-februar om alt går etter planen, fortsetter Haugen.

Skal yte bedre service

Noe av det Fylkesmann ønsker en tidlig avklaring på er samarbeidet mellom kommunen og Fylkesmann i Innlandet. Haugen mener de står sterkere etter sammenslåingen.
– Vi fortsetter som før, men jeg tror vi yter bedre service med flere sterkere fagmiljøer, avslutter han.