Mistenker skrantesjuke hos rein i Rondane
Foto: Geir Olav Slåen

Et reinsdyr som er felt under jakt i Rondane er mistenkt for å ha skrantesjuke. Endelig svar på prøven forventes i løpet av morgendagen, 28. august.

Som en del av kartleggingen for skrantesjuke skal all villrein eldre enn ett år felt under jakt prøvetas for skrantesjuke. Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august ga utslag på de innledende testene.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding. 

Mattilsynet er i kontakt med jegeren. Rutinemessig vil alle deler av et hjortedyr som tester positivt for skrantesjuke samles inn for videre prøvetaking og destruksjon.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

To varianter av skrantesjuke

Det finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.