Mister ikke svømmeundervisning i et år
Kommunestyre har nå bestemt seg for rehabilitering av svømmebassenget. Den gode nyheten er at Folldal Skole ikke mister svømmeundervisning i et helt skoleår. Slik som det var antydet i saksopplysningene.

Folldal Skole sto i fare for å miste et helt skoleår med svømmeundervisning når bassenget skal rehabiliteres. Dette vil ikke kommunestyre ha noe av, derfor må nå rehabiliteringen planlegges slik at dette ikke skjer.

I forkant av saken som ble tatt opp på kommunestyre sist torsdag sto det blant annet i saksopplysningene at kommunen kunne miste tilgangen til svømmebassenget i et helt skoleår mens rehabiliteringen av bassenget og garderobene pågikk.

Senterpartiets Bård Kjønsberg fremmet et tilleggsforslag da denne saken ble behandlet i kommunestyre. Nemlig at renovering av svømmebasseng og garderober skal planlegges og utføres slik at skolen ikke mister svømmeundervisning ett helt skoleår.

Dette ble vedtatt enstemmig samt resten av innstillingen som var at Folldal kommune iverksetter et prosjekt for renovering av svømmebasseng og eksisterende garderober. Prosjektet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett med gjennomføring i 2020/21.