Næringssjefen har fått seg ny jobb
Arild Løvik har sagt opp sin stilling som næringssjef. Han starter i ny jobb ved månedskifte. Arkivfoto.

Næringssjef Arild Løvik har fått seg ny jobb og skifter beite i månedskifte.

Dette opplyser rådmann Torill Tjeldnes til portalen.

Løvik fortsetter som næringssjef ut måneden. Kommunestyret har bedt formannskapet om å komme opp med en rekrutteringsplan for ny næringssjef ved neste formannskapsmøte, som er torsdag i neste uke.

– Det er mulig at vi bruker Arild noe etter dette, men da på timesbasis, kommentere Tjeldnes.

Løvik ble ansatt i fjor på en 50 % stilling som næringssjef. Det har hele tiden vært meningen at dette skulle være en midlertidig stilling inntil kommunen fikk ansatt en ny næringssjef. Løvik hadde fra før blant annet vært strategisk næringssjef for Regionrådet for fjellregionen.

Ansettelse av en permanent næringssjef har ikke skjedd i den perioden Løvik har vært ansatt. Men det har i perioden vært en debatt om hvorvidt næringsjefen skal ha en mer kommunal tilknytning eller om man skal fortsette som i dag, med at næringsjefen er daglig leder for Folldal Vekst. I en nylig undersøkelse utført av kommunen til næringslivet, viste at de næringen selv var delt i dette spørsmålet.