Næringssjefen slutter – blir turistvert i Skåne

Ja, nå er det snart slutt, sier næringssjef Klaas van Ommeren. I mars vil det være 6 år siden jeg kom til Folldal i mars i 2013

Nå følte min samboer og jeg at vi begge to ville gjøre noe nytt. Derfor har vi kjøpt oss en kombinasjon av bed & breakfast og vingård i Skåne. Vi overtok 3. oktober og har hatt en del belegg etter det. I tillegg til å gjøre noe nytt, så synes jeg at 5 år med pendling mellom først Nederland og senere Stockholm var nok. Ca 70 flyreiser i året og så turen hit betyr at man – utenom arbeidstid vel og merke- bruker vel 1/3 årsverk på å reise til/fra jobb.

For meg er det på sett og vis å gå tilbake til reiselivet, men for min samboer Agneta, så er det helt nytt. Hun har arbeidet i mer enn 15 år innen bank og finans i en rekke land og ville gjerne dra hjem til Sverige.

Nå legger jeg opp til en glidende overgang. Jeg jobber fulltid frem til slutten av januar. Deretter vil jeg avvikle ferie, men samtidig være en del i Folldal for å avslutte regnskapene til Folldal Vekst AS og Folldal Næringspark mm. I tillegg har jeg en del bedriftsprosjekter som skal ha bistand med søknader, budsjetter osv. Men fra 1. april er det helt slutt. Vår hovedsesong starter for fullt fra påske. Størrelsen på bedriften med 5 rom og leiligheter tilsier at vi ikke kan ha personale. Vi må gjøre alt selv. Men så langt ser det bra ut.

Overgang fra fjellet
Det er en stor overgang fra fjellet og Folldal til bare 1200 meter fra havet i Skåne. Hver gang jeg kommer til Folldal ser man jo at det er utrolig flott her. Men også omgivelser med gule rapsåkrer og nærheten til havet er flott. Og det er mye vær begge steder. Temperaturen er forskjellig, men så langt har jeg opplevd minus 4,5 og full storm som vel så kaldt som 25 kuldegrader i Folldal.

Mye positivt
Det har skjedd mye positivt i Folldal de årene jeg har vært her sier Klaas. Flere bedrifter har vokst og vi har mange knoppskytinger og vi har også en ny ung generasjon med bønder som tør å satse. At Tolga Os Sparebank kom og etablerte seg her er veldig bra etter at Sparebank 1 la ned filialen.

Siste oppfordring fra Klaas er at vi må bruke de bedriftene og butikkene vi har her lokalt i bygda, det er viktig.