NAV til Tynset – opp til kommunestyre
Formannskapet vedtok enstemmig å flytte NAV kontoret til Tynset. Nå skal kommunestyre ta stilling til saken.

I forrige uke bestemte formannskapet enstemmig at at Folldal kommune deltar i et vertskommunesamarbeid om NAV. Nå blir det opp til kommunestyre og avgjøre saken.

Formannskapet vil med dette legge NAV kontoret til Tynset, men stiller som krav at det skal være to åpningsdager ved kontoret i Folldal. Dette vedtaket har blitt gjort før av formannskapet sist gang saken ble behandlet men kommunestyret snudde med 14 mot 3 stemmer.

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 12.september av det nåværende kommunestyret og er en av de siste sakene som skal behandles før et nytt kommunestyre blir konstituert 3.oktober.