Nedgang i produksjon og salg til utenbygdsboende stanses
Rypetakseringen visen en nedgang i produksjonen.

For høsten 2020 settes dagskvoten for småviltjakta til en fugl per jeger per dag. Rypetakseringen viser en nedgang i produksjon og salg til utenbygdsboende jegere stanses.

Dette opplyser Fjellstyre på sin sider.

I saksfremlegget som fjellstyret har til vedtaket skriver de blant annet dette. Resultat fra taksering på lirype foreligger og det er under taksering i august 2020 registrert 54 observasjoner av i alt 185 fugler. I 2019 var det 71 observert av 264 fugler. Tallet for produksjon er beregnet som antall kyllinger pr voksne og er da 1,2. En klar nedgang fra siste år. En går ut i fra at fjellrypebestand også gjenspeiles i lirypetallene.

Takseringstallene viser nedgang i produksjonen denne sommeren. Det har ikke vært registrert
smågnagere heller ikke mye rovfugl og ugler som er avhengig av smågnagere. Med de lave
temperaturene og snø i tidsrommet rundt femte juli ble mange kyllinger borte, kyllingene var da
et par uker gamle og det er da i grenseland for om det er lønnsomt for hønene å legge opp at
nytt kull. Stamfuglbestanden må sies å være god men hekkesuksessen dårlig, jaktuttaket vil da
i større grad gå utover stamfuglbestanden. Situasjonen er ikke så ulik 2019. Kortsalget til utenbygdsboende har i år en reduksjon på femten prosent, meddeler fjellstyret videre.

Noen av tiltakene fjellstyre har bestemt seg for er at det skal felles en fugl per jeg per dag. Samt at salg til utenbygdsboende jegere stanses (restkort).

Hele vedtaket til fjellstyre leder slik:

Bestemmelser for småviltjakt 2020:
For høsten 2020 settes dagskvoten for småviltjakta til 1 fugl/jeger/dag. Gjelder for lirype,
fjellrype orrfugl og storfugl.
Jakttid: Utenbygdsboende rype, orrfugl og storfugl, frem tom 31.10
Innenbygdsboende rype, orrfugl og storfugl frem t.om 30.11
Salg til utenbygdsboende jegere stanses, det selges ikke flere kort enn det som er forhåndssolgt
i mai.Sesongkort med hund for innenbygdsboende gjelder som treningskort fra 30.11-23.12.
Henstilling om ikke å skyte enkeltfugl.