Femte klasse har i dag hatt aktivitetsdag for og delta skoglekene som er et prosjekt for og øke kunnskapene om skogen vår.

Femte klasse viste stor entusiasme for skoglekene som klassen deltok i.

Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Hamar Naturskole, Skogselskapet og Norsk Skogmuseum. Formålet er å motivere skolene/elevene til å bruke nær-skogen i undervisningen, øke kunnskapen om skog og skape fysisk aktivitet i skolehverdagen. Skoglekene er en konkurranse for landets 5. klassinger. De innledende rundene foregår i skolens nærskog, der oppgavene handler om nær-skogen og artene som lever der, og hvilken betydning skogen har for mennesket. Elevarbeidene sendes inn til bedømming, og de beste vil komme til en nasjonal finale. Skoglekene ble gjennomført for første gang på landsbasis i 2017. Det var 100 skoler som meldte seg på, og 16 skoler som kom til finalen.

I dag var det altså femte klasse her i Folldal sin tur til og delta i skoglekene. Herr fikk de forskjellige oppgaver som blant annet vedhogging, sette opp telt, natursti med oppgaver om skogen, bålfyring og sårbehandling.

-Det er imponerende hvilken kunnskap ungen her har, det er tydelig at de har vært ute på tur i skog og mark før, forteller Simen Skavern i skogselskapet som var der for og dele sin kunnskap og bedømme bålfyring.

Etter entusiasme og regne sa var det i hvert fall ingenting og si på innsatsen til femte klasse i dag.