-Nytter ikke å klage nå, her må det gjøres noe

Det sier Vanessa Quinche i Folldal Trekkhundklubb.  Hun har nå startet en Facebook side, sjekkpunkt Folldal 2022 og hun oppfordrer folk til å komme med innspill.

Det var i går at det ble kjent at sjekkpunkt Grimsbu utgår i fra Femundsløpet. Reaksjonen på dette har så langt vært av det negative slaget fra folk her i bygda.

-Det nytter ikke å sitte og surmule og klage nå. Det er bedre at det gjøres noe for å få sjekkpunktet tilbake, sier Vanessa. Hun har laget Facebook siden sjekkpunkt Folldal 2022 og oppfordrer folk til og komme med innspill, ideer likes og delinger.

-Kanskje vi kan få opp en gruppe som er motivert til å komme opp med et bra konsept slik at vi får sjekkpunktet tilbake, sier hun.

Når det gjelder trekkhundklubbens reaksjoner så forteller Vanessa, som er leder i klubben, at de har hatt en dialog med Femundløpet. Vi synes det er synd, men vi skjønner deres synspunkt. Det som er veldig dumt for oss som trekkhundklubb er at vi har profitert mye på løpet i form av at dem har kjørt opp løype for oss. Og nå må vi gjøre dette selv. Dette koster oss en del penger. Jeg tror at vi i år må sende en søknad til kommunen for å få dekket opp de ekstrautgiftene vi har som klubb. Så at sjekkpunktet forsvinner har også en direkte konsekvens for klubben.

Leit

Næringssjef Klaas van Ommeren fikk beskjed om dette i form av en epost i går noe han ikke var spesielt glad for.

-Dette er leit og noe jeg liker dårlig. Så vidt jeg kan bedømme så er dette gjort for å øke sjansen for bedre tv dekning og bedre avslutning på løpet generelt. Det er det som ser ut til å være den tilbakeliggende faktoren forteller Ommeren.

-jeg synes det er veldig leit for Grimsbu Turistsenter som har gjort en god jobb med sjekkpunktet, og det er leit for hundekjører miljøet, sier Ommeren.

Om kommunen vil fortsette og støtte løpet finnes det i dag ingen svar på, men næringssjefen forteller at løpet er spesielt og at det ikke er mange slike arrangementer som kan få støtte. Men han påpeker hvis for eksempel Folldal Idrettsforening hadde hatt to, tre langrenns arrangementer i året, så ville dette være vel så interessant å støtte som eventuelt Femundløpet.

PÅ Grimsbu Turistsenter tar de nyheten med fatning men daglig leder Tove Rønning forteller til portalen at dette var litt trist å høre.