Økning i arbeidsledigheten
På et år har ikke verken lokalt NAV eller regionalt NAV fått til et partnerskapsmøte.

Ved utgangen av januar 2019 var det økning i antall arbeidsledige i Folldal

Det viser tall fra NAV som ble lagt frem ved utgangen av januar 2019. For Folldal sin del er dette en økning på 5 personer sammenliknet med utgangen av januar 2018. 12 arbeidsledige utgjør 1,5 % av arbeidsstyrken i Folldal noe som er økning på 71% sammenliknet med samme tid i fjor.

For Hedmark fylke er 2,4% av arbeidsstyrken helt arbeidsledige. Dette er en økning på 21% sammenliknet med på samme tid i 2018.