Økt trafikk på veiene i Einunndalen i sommer
MOSKARDET: Einunndalsveien har hatt økt trafikk dette året, men julitrafikken var lavere enn vanlig, trolig på grunn av det kalde været. Foto: Lars Vingelsgård

Sæterveien til Einunndalen har hatt en økning på nesten 30 prosent i trafikken i sommer, til tross for sen åpning. Veien fra Moskardet har også hatt økning.

Fra Dalholen-sida er det Ingar Eide som er kasserer i Sætervegen Dalholen – Setalsjølia. Han kan fortelle om en klar økning av passeringer i sommer.

– Fram til nå er det ca. 30 prosent økning. Det er nok flere grunner til økningen, blant annet at flere nordmenn ferierer i Norge i sommer. Det er mye trafikk langt den nasjonale turistveien. I følge terminalen har et vært 2500 passeringer i bommen. Jeg har inntrykk av at mange kjører gjennom Einunndalen fra Moskardet, slik det blir anbefalt i turistguider, sier han.

Litt opp for Einunndalsveien

Hilde Stokke Odden er kasserer i Einunndalsveien, som har bom ved Moskardet på Grimsbu. Hun sier den samlede trafikken på veistrekningen har økt md rudnt fem prosent i sommermånede. Juni var en god del bedre enn i fjor, med rundt 40.000 mer i inntekt fra bommen. I juli hadde vi ca. 1900 passeringer i bommen, mot 2100 i fjor. Det er nok på grunn av været som var kaldt i store deler av juli. I august har det så langt vært litt mer trafikk enn i fjor. Når det er fint vær reiser folk til fjells. Vi har også en fast topp av trafikk etter 20. august, når det er jakt, sier hun.

Bygger ny bru

Hun forteller at de nå jobber med å bytte ut Klemmetfossbrua/ Klemmetbrua.

– Det er et spennende prosjekt. Nå kommer vi til å bygge ei bru i heltre. Vi er i en prosess med leverandøren Rennebubjelken i Berkåk, som skal levere ei bru som er bred nok og klassifisert for 13 tonn aksellast. Brei landbruksredskap har vært ei utfordring lenge, det er stadig noen som er borti rekkverket på brua.

Einunndalsveien har i et normalår ei omsetning på rundt en halv million kroner.

– Å bygge ny bru koster mye penger. Vi har et overslag på 1,5 millioner for brua. Brua er på 22,5 meter, og skal erstatte dagens bru som ble bygd på 1950-tallet. For å bygge sterkt nok i tre over store spenn har Rennebubjelken utviklet egen teknikk kalt “forspent tannbjelke”.

Den nye brua kommer på plass enten i høst eller neste høst. Kløftebrekken bru, som ble byttet ut og tatt ned høsten 2018, skal samtidig ryddes opp og demonteres.

BYGGER BRU: Einunndalsveien får ny bru ved Klemmetfossen. Dagens bru for biltrafikk fra 1950 er for smal og uten dokumentasjon på bæreevne. Dette bildet er fra 1950-tallet, da brua var ny. Foto: Musea i Nord-Østerdal