Folldal grenser i nord til Oppdal og Tynset, i øst mot Alvdal, i sør mot Stor-Elvdal, Sør-Fron og Sel, og i vest mot Dovre. Gruvedriften hadde avgjørende betydning for Folldals utvikling
fra 1700-tallet og fram til den siste gruva stengte i 1993. Folldal har Norges høyest beliggende kommunesenter-kommunehuset befinner seg 712,5 meter over havet!