Ønsker årlig driftstilskudd på 160 000 kroner

Stiftelsen Folldal Gruver søker kommunen om tilskudd til drift og utvikling av formidling av gruvehistorien.

Stiftelsen Folldal Gruver søker kommunen om 160 000 kroner i årlig tilskudd til drift og utvikling av museums -og formidlingsarbeidet fra og med 2019.
– Beløpet foreslås justert i henhold til lønns- og prisvekst hvert tredje år, skriver daglig leder i Stiftelsen Folldal Gruver, Torstein Johnsrud, i en søknad til Folldal kommune.

Gruvedriftas betydning for Folldals historie kan knapt overvurderes. Den var hovedmotor for økonomisk og samfunnsmessig utvikling fra 1745. gruvedrifta var avgjørende årsak til at Folldal i sin tid ble en egen kommune, skriver han videre.

• Les også: Ønsker å fortsette som turistinformasjon 

Viktig med god dokumentasjon

I søknaden skriver Johnsrud at med økende avstand i tid til aktiv gruvedrift, blir det desto viktigere med god dokumentasjon og formidling av historien til en virksomhet som har en status også i vår nasjonale industrihistorie. Dette er Stiftelsen Folldal Gruver sine primære oppgaver, i tillegg til forvaltning av det fysiske anlegget.
– Forutsigbare økonomiske rammer er en forutsetning for å kunne drive arbeidet på en god måte. Et levende museum blir aldri «ferdig». Vi erfarer at del er av formidlingen er i behov av en oppdatering for å styrke sin relevans og attraksjonskraft for dagens og morgendagens besøkere, enten de er skoleklasser, pensjonistgrupper, turister, lokalbefolkning eller hytteeiere, argumenterer han videre.

Håper kommunen ser viktigheten

Lokal støtte er viktig for å videreutvikle Folldal Gruver som Folldal kommune s fremste opplevelses- og besøksattraksjon. Lokal støtte kan også medvirke til å utløse midler fra andre institusjoner eller forvaltningsnivåer. Vi håper Folldal kommune ser viktigheten av å støtte fortsatt arbeid med formidling av gruvehistorien, avslutter han søknaden.