Foreldrerådet i Folldal barnehage har henvendt seg til Folldal kommune med en henstilling til Folldal kommunestyre om å arbeide for en gang- og sykkelsti beliggende i umiddelbar nærhet til fylkesvei 29.

Det har tidligere vært planlagt en sti/vei midt i lia, og dette ønsker ikke foreldrerådet i Folldal barnehage ifølge et brev sendt til Folldal kommune 4. november 2018.

Foreldrerådet skriver videre at de mener dette er viktig, både med tanke på trafikksikkerhet og også at det vil gi fordeler for overgangen mellom barnehage og skole slik at barna lettere kan bli kjent med skolen på en annen måte enn slik det er nå, da man er avhengig av transport for å komme seg mellom de to stedene. De peker også på at det vil kunne gi miljøgevinst, ved at det vil være lettere for flere foreldre å sykle eller gå for å levere barn i barnehagen i stedet for å bruke bilen.

De skriver videre at en gang- og sykkelvei vil gi gevinster for folkehelsen i kommunen ved at flere vil kunne tenkes å komme seg ut når det føles tryggere å ferdes langs veien.