Ønsker helsesti – har fått bevilget penger
Tirsdag starter det første arrangementet på Gruvekroa. Arkivbilde.

LHL Folldal i samarbeid med Folldal Turlag ønsker å opprette en helsesti i Folldal. Prosjektet er godt gang og kommunen har allerede bevilget penger under forutsetning at visse kriterier møtes.

Helsestien har fått det passende navnet viewpoint Rondane og skal starte og ende ved Gruvekroa. Helsestien skal være universelt utformet slik at alle kan bruke den også funksjonshemmede. Kommunen har gitt støtte til stien på 50 000,- . Støtten innvilges under forutsetning av fullfinansiering av prosjektet, og at det er gitt godkjenning fra berørte grunneiere.

-Vi begynte å kikke litt på dette prosjektet i fjor høst. Det er mange turstier i Folldal men det er ikke så mange som er tilrettelagt for funksjonshemmede, forteller Johannes Dalen leder i LHL Folldal, som poengterer at stien skal være til for alle.

Johannes forteller videre at prosjektet er godt i gang og hvis de får ferdigstilt stien så vil den bli likt utformet som den helsestien man i dag har på Hjerkinn.

Les også ønsker å etablere tursti