Ønsker kandidatforslag til Folldalsprisen
TIDLIGERE MOTTAKER: Kjell Brennodden mottok, som førstemann, Folldalsprisen i 2011. Nå ønsker kommunen forslag fra kommunens innbyggere om hvem som skal motta Folldalsprisen i 2021.

Folldal kommune ønsker forslag på kandidater til Folldalsprisen 2021. Aktuelle navn må være kommunen i hende innen 1. april.

Kommunestyret vedtok i 2010 å endre kommunens kulturpris til Folldalsprisen. 2011 var første år da prisen ble utdelt. Lista over mottakere finner du nederst i saken. På Folldal kommunes hjemmesider står det at «Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp.»

– Dette er en pris som skal henge høyt, og det er ikke hvert år den blir delt ut, sier Eva Tørhaug, enhetsleder i Folldal kommune.

Innbyggerne skal komme med forslag til aktuelle kandidater. Disse blir så vurdert i formannskapet.

– Jevnt over får vi inn noen forslag, men det er også mulig for formannskapet selv å fremme forslag, sier Tørhaug.

Mer informasjon om både prisen og innsending av forslag til kandidater finnes på Folldal kommunes hjemmesider.

Under følger samtlige mottakere av Folldalsprisen. Begrunnelsen for tildelingene er ikke offentliggjort.

 • 2020: Folldal Idrettsforening
 • 2019: Unni Tollan
 • 2018: Arild Alander
 • 2017: Tæladylju. Martin Follstad og Ola Brandsnes Vårtun
 • 2016: Anne Marit og Halvor Skjøren
 • 2015: Erling Brandsnes
 • 2013: Ingrid Sanghaugen
 • 2012: Jon Olav Ryen
 • 2011: Kjell Brennodden

Statutter for Folldalsprisen følger under.

 1. Folldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging.
 2. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Pengebeløpet er for tiden på kroner 5.000,- (ansvar 484 – kultur).
 3. Lag og enkeltpersoner fremmer skriftlig begrunnede forslag på kandidater til formannskapet innen 1. april hvert år. Fristen annonseres i god tid før dette (gjennom Folldalsmarked og kommunens nettsider).
 4. Forslag på kandidater som ikke gir uttelling ene året, kan etter formannskapets anbefaling bli lagt ved neste års vurdering.
 5. Formannskapet kan ved siden av de innkomne forslag selv fremme forslag med begrunnelse. Det er opp til formannskapet å avgjøre om prisen skal deles ut og hvem som skal få den. Ved disens holdes avstemming og alminnelig flertall gjelder. Formannskapets vedtak er endelig.
 6. Folldalsprisen deles ut av ordfører. Formannskapet bestemmer når og hvor prisen skal overrekkes.
 7. Endringer i statuttene må godkjennes av kommunestyret.