Ønsker utvikling
Bygger'n Dalholen er en av bedriftene som er med i det nye utviklingsprogrammet.

Lokale butikker har sendt inn en søknad til Folldal Kommune om delfinansiering til å støtte et utviklingsprogram for lokale butikker.

Dette kommer fram av sakspapirer som er lagt ut til neste formannskapsmøte.

Det er Jan Kåre Lillekroken ved Joker Folldal som har formulert søknaden på vegne av Joker Dalholen, Byggern Dalholen, Fjellsyn Bensinstasjon, Prix Folldal, Folldal Sport, Solhellinga Folldal, Kvist & Kvast, Joker Folldal, Folldal Innkjøpslag, Grimsbu Turistsenter. Som er de butikkene / bedriftene som foreløpig er påmeldt på prosjektet.

Prosjektet koordineres av Folldal Vekst AS.

-Jeg har i flere år lett etter en løsning for å gjøre noe for butikkene. De har nesten ikke mulighet til søke om utviklingstiltak og kompetanseheving, spesielt hvis de ikke er medlem av en kjede. Derfor følte jeg at vi måtte lage et opplegg.

Prosjektet er i stor grad finansiert av lokalbutikken selv, men det er altså ønskelig at kommunen også bidrar med noe og dette er noe kommunen vil ta stilling til ved neste formannskapsmøte.

Grunnlaget

I grunnlaget for prosjektet står det blant annet at mange ulike bransjer og bedrifts typer har mulighet til å søke om utviklings- og/eller andre typer midler, eksempelvis kompetanseheving gjennom mange forskjellige finanskilder. Men detaljhandelen eller varehandelsbedrifter i Norge generelt og distrikts-Norge spesielt er helt utelukket fra denne på tross av at de så absolutt har behov for vekst, for forbedring, for utvikling og ikke minst utvikling av en mer robust butikkdrift. For noen handelsbedrifter i Folldal gjelder at man av og til får et tilbud om oppdatering eller utvikling annet enn gjennom små tiltak i regi av de kjeder, som de hører til. Men de andre butikker står bokstavelig talt helt alene ovenfor en stadig økt konkurranse fra både internett og større handelssteder 60-80 km fra Folldal.

Prosjektet

Bedriften som butikkene ønsker og samarbeide med i dette prosjektet heter Butikkutvikler.no. Dette er en liten bedrift som spesialiserer seg på å hjelpe butikker med og utvikle seg og har lang bransjeerfaring. Selve prosjektet går over flere stadier og skal inneholde blant annet Inspirasjonsverksted og foredrag, bedriftsbesøk i opptil 3 timer med påfølgende rapport for hver deltagerbutikk, oppfølging over 12 uker (hvis ønskelig) og en kampanje for lokalbutikkene i Folldal over en periode på ett år.