Oppfordrer til å gi
edf

Årets TV-aksjon er snart over oss. Ordfører Hilde Frankmo Tveråen oppfordrer både enkeltpersoner og bedrifter til å bidra.

TV-aksjonen 2018 går i sin helhet til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Årets innsamling handler i stor grad om de som faller utenfor samfunnet.  Det er mange måter å være utenfor på. Noen mangler en seng å sove i. Noen mangler jobb og sosialt fellesskap. Noen barn mangler penger til fritidsaktiviteter. Med penger fra årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon prøve å forandre på det.

-I år går pengen til de som har falt utenfor og de som trenger det mest her i Norge, så jeg oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å gi forteller Ordfører Hilde Frankmo Tveråen, som videre forteller at kommunen i år har gitt seks tusen til årets aksjon.

Bøssebærere

-Helst skal vi ha 28 bøssebærere for å få dekt opp alle roder. Per nå så har vi bortimot dette antallet, men hvis det er flere som vil være med og gå så er det bare fint, det er bare å melde seg på, oppfordrer Ordføreren.

Det flere vi er til bedre er det, mener hun.

Greier vi mer

Tv-aksjonen har allerede begynt for noen og man kan følge med på hva som skjer og hvem som gir hvis man besøker www.blimed.no eller www.giverstafett.no . Foreløpig ligger Folldal på en 162. plass i landsoversikten. Vi har som liten kommune aldri overgått noen av våre nabokommuner i antall kroner og øre totalt innsamlet, men Folldal har ligget i snitt høyrer per innbygger enn for eksempel Dovre. I fjor for eksempel var snittet Kr 63,54 per innbygger mot Dovre sine 41,83 kroner per innbygger.

Så spørsmålet er om Folldal greier det like bra i år? Oppfordringen fra Ordføreren er i hvert fall klar.