ØSTLI GÅRD
Henning B. Larsen – Tlf: 97 77 66 17
Brøyting-veivedlikehold-trefelling.
Utleie av flishogger-betongblander.
Stalloy sveiseelektroder-stålprodukter.
Sliping av kniver.
Ta kontakt for mer informasjon.