Over 2900 nye søppeldunker kjøres ut til Folldal
Fra sekker til dunker: Alt avfall som skal kastes må fra september kildesorteres i dunker. Foto: Fias.

FIAS endrer hvordan de henter husholdningsavfall i Folldal. -Det er bedre for miljøet, sier FIAS.

I begynnelsen av mai kan du forvente at nye plastdunker for kildesortering dukker opp i Folldal. Alle FIAS abonnenter vil få fire forskjellige dunker, papp og papir, glass-og metallemballasje, matavfall og restavfall. Plastemballasje skal fortsatt sorteres i den gjennomsiktige sekken.

– Dette er en endring for framtida. Vi jobber for å redusere mengden avfall, og for å utnytte ressursene i avfallet. Når vi som bor i Fjellregionen kildesorterer mer og bedre, sikrer vi at ressursene forblir en del av kretsløpet, og kan brukes igjen av oss og våre etterkommere, skriver FIAS på sine sider.

Ole Håkon Flatøy er enhetsleder i kommunens avdeling for Teknisk Landbruk Utvikling, og forteller at utleveringen av de nye dunkene starter i mai og at den nye ordningen trer i kraft 1. september 2020.

– En endring i renovasjonsordningen er blitt vedtatt gjennom kommunedelplanen for avfall og miljø 2019-2025. Denne er utarbeidet for alle kommunene som deltar på FIAS-samarbeidet. Akkurat nå er FIAS-regionen en av de siste i landet som fortsatt bruker sekkerenovasjon, sier Flatøy om bakgrunnen til endringen.

I områder med tettere beboing som aldersboligene og brakkene på verket, kan fire søppeldunker for hver bolig bli problematisk.

– Når det gjelder disse boligene, er vi i dialog med FIAS om hvordan vi best skal løse det. Det ligger i kortene at det her må være fellesløsninger for å få ned antall dunker, svarer Flatøy.

I Folldal er det også mange som har lang gårdsvei. Da kan det bli langt å trille dunken frem før tømmedag, siden dunkene skal maks stå maks tre meter fra veikanten. Her foreslår FIAS å ha dunkene fast plassert nærmere veien. Da blir det kortere avstand å trille dunkene før tømming, og du kan ta med avfall i en pose når du allikevel passerer.

Endelig kildesortering

Hanne Maageng Olsen er kommunikasjonssjef i FIAS. Hun sier at responsen på nyheten om de nye dunkene har vært stort sett positivt.

– Veldig mange tar kontakt å gir uttrykk om at dette er veldig positivt. Noen sier “endelig så får vi sortering i fjellregionen også”. Andre tar kontakt å viser litt bekymring ovenfor plassering av dunkene og liknende, og da prøver vi å samarbeide slik at vi får en best mulig løsning, sier hun.

Maageng Olsen forteller at FIAS vurderer om de skal bruke egne folk til å kjøre ut dunkene, eller om de skal lyse ut midlertidige stillinger.

– Prisen på et standardabonnement har gått opp med 200 kroner fra i fjor, og dette er den eneste prisforskjellen abonnementer vil merke. Vi har enerett på akkurat dette, og det drives fra renovasjonsgebyret.

Praktisk informasjon

Størrelsen på dunkene vil avhenge av hvilket abonnement i Fias du har. Med et standardabonnement vil restavfallsdunken være på 240 liter, mens papp og papir, glass- og metallembalasje og matavfall vil romme 140 liter. Med et miniabonnement vil alle dunkene, inkludert restavfallsdunken, være 140 liter. Papp og papir, restavfall og plastembalasje i sekk vil tømmes hver 4.uke. Glass- og metallembalasje vil tømmes hver 12.uke, og matavfall vil tømmes hver 14.dag.

Her er en forklaring på de ulike kategoriene man skal sortere avfallet i fra den 1. september:

Papp og papir – Det aller meste av papir kan sorteres i denne dunken. Unntaket er når det er papir som er sammensatt med plast. En endring i år er at papp og kartong også kan kastes i denne dunken.

Glass-og Metallemballasje – Glassemballasje er emballasje av glass det har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i da du kjøpte det. Produkter av glass, som kopper og drikkeglass, skal ikke sorteres sammen med glassemballasjen. Metallemballasje er all emballasje i metall, unntatt drikkebokser med pant.

Plastemballasje – Dette skal sorteres i den gjennomsiktige sekken slik som før. Plastemballasje er innpakning som har vært rundt og beskyttet matvarer og andre produkter. Produkter laget i plast skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen.

Matavfall – Sorter.no definerer dette som avfall som er organisk nedbrytbart. Dette kan være skrell, skrotter, grut, eggeskall, bein, nøtteskall og rekeskall.

Restavfall – Dette er det resterende avfallet etter du har sortert ut det som er mulig å kildesortere. Restavfallet som er for stort til å legge i dunken, kan man levere til nærmeste gjenvinningsstasjon.

For en nærmere forklaring på hva som skal sorteres hvor, besøk sorter.no.