Overrakte skytefeltet tilbake til naturen
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fikk orientering om Dovrefjell og Hjerkinn Skytefelt på veien til Viewpoint Snøhetta hvor den offisielle markeringen av at området på størrelse med Oslo by nå er nasjonalpark og naturvernområde. Foto: Lars Vingelsgård

Forsvarsministeren overrakte Hjerkinn skytefelt til Klima- og Miljøministeren, men også tilbake til naturen, etter 80 år som øvingsområde.

Med statsråder og fylkesmann tilstede ble Hjerkinn skytefelt onsdag høytidelig overlevert til Klima- og Miljødepartementet med en stor markering ved Viewpoint Snøhetta.

Området på rundt 150 kvadratkilometer, som er på størrelse med Oslo by, har hørt under Klima- og miljødepartementet i noen år allerede, men nå går tilbakeføringen av området mot slutten. For å markere overleveringen var det et stort oppmøte av representanter for forsvaret, private selskaper og offentlige aktører.

TILBAKE TIL NATUREN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sa området som har vært skytefelt nå kan overtas i like god forfatning som det var da skytefeltet ble opprettet. Foto: Lars Vingelsgård

– All grunn til å glede seg

Statsråd Sveinung Rotevatn i Miljø- og Klimadepartementet fikk formelt overlevert området som nå er nasjonalpark og landskapsvernområde. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa Forsvaret har gjort alt for å levere området tilbake i bedre stand enn de fikk det. For å få til det har forsvarsbygg brukt rundt 600 millioner kroner, og mange tusen personer har vært involvert i arbeidet, fra vernepliktige soldater til eksperter på sprengstoff.

Sveinung Rotevatn er ikke i tvil om at kostnaden på 600 millioner kroner for oppryddingen og restaureringen av skytefeltet har vært verdt prisen.

– Det koster å rydde, og det er natur som hører til sårbare dyr og natur. Det er viktig at vi går i motsatt retning av det som har blitt gjort lenge, med nedbygging av natur til vei, bane, eller skytefelt for den saks skyld. Det er all grunn til å glede seg over denne dagen, for vi trenger mer natur, sier Rotevatn.

SISTE STEINHELLE: På veien fra parkeringsplassen til Viewpoint Snøhetta kom den siste steinhellen på plass under avdukingen onsdag. Fra venstre: Direktør i Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen, Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn. Foto: Lars Vingelsgård

Nasjonalparkfylke nummer 1

Fylkesmann Knut Storberget sier tilskuddet til Dovrefjell og Sunndalsfjella Nasjonalpark er en stor gave til Innlandet.

– At vi har fått tilbake området er en stor gave til Innlandet, til menneskene og naturen. Det som har vært skytefelt blir et attraktivt område for villreinen, fjellrev og moskus. Innlandet er nasjonalparkfylke nummer en i landet, sier Storberget.

– Kostnaden på 600 millioner kroner er en investering i livet sjøl. Vi må stanse nedbygging av naturen og dette er et lite, men nødvendig skritt, som er til inspirasjon for andre, også internasjonalt.

Store tall

En rekke store tall hører til historien om naturrestaureringen på skytefeltet. Fra forsvarets side har femten tusen soldater vært med på å gå manngard over hele området på 150 kvadratkilometer for å finne blindgjengere og metallskrap etter skyteøvelsene. Det har blitt funnet 19.000 blindgjengere, og 47 000 vierplanter har blitt satt inn i et område på 5000 mål som har blitt revegetert.

 

Gardister spilte fanfare ved Viewpoint Snøhetta før avdukingen, som foregikk i vinterlig vær på Hjerkinn. Foto: Lars Vingelsgård

Har blitt ledende på fjernstyring

Med på markeringa var to karer fra Gjermundshaug Anlegg, som har jobbet med restaureringen av skytefeltet. Driftsleder Håvard Thoresen og daglig leder Pål Ligård sier det er vemodig at et stort og langvarig prosjekt går mot slutten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med oppdragsgiver Forsvarsbygg, og lagt ned mange årsverk i jobben med å fjerne forurenset masse, å revegetere et stort område hvor det har gått veier. Det er takket være fagarbeiderne i selskapet som har vært veldig interessert i prosjektet, at vi har fått dette til. I neste uke avslutter vi prosjektet, sier Håvard Thoresen.

Jobben Gjermundshaug Gruppen har gjort for Forsvarsbygg er verdt mer enn femti millioner kroner. Gjermundshaug Anlegg og selskapet Steer AS, som har spesialisert seg på arbeid med fjernstyrte anleggsmaskiner, har brukt prosjektet til å investere tungt i utvikling av utstyr for fjernstyring.

– Vi har fått et forsprang på fjernstyring av annleggsmaksiner som ingen konkurrenter har. Med 4500 driftstimer med fjernstyrt utstyr i året over ti år har vi en feedback fra oppdragsgivere som ingen andre. En viktig framgang i løpet av disse åra er at vi nå kun trenger et par dager på å sette opp ei gravemaskin til å bli kjørt fjernstyrt, sier Pål Ligård.

FERDIG: Driftsleder Håvard Thoresen og daglig leder Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg synes det er vemodig at prosjektet på Hjerkinn nå er ferdig etter rundt ti år. Nå står andre oppdrag med fjernstyrte anleggsmaskiner for tur. Foto: Lars Vingelsgård

 

Utkledde barn fra Lesja leste opp tekstene på steinhellene som pryder veien til Viewpoint Snøhetta for statsrådene Rotevatn og Bakke-Jensen og fylkesmann Storberget. Steinene beskriver fjellområdet fra de første jegerne brukte området for tusener av år siden til i dag. Foto: Lars Vingelsgård

 

SANGER: Ingeborg Dalheim framførte Ved Rondane av Edvard Grieg for alle som var tilstede på Viewpoint Snøhetta. Foto: Lars Vingelsgård