Planleggingen av ny idrettshall er i gang

Det har i mange år vært etterlyst en idrettshall i Folldal og endelig har planleggingen av en eventuell idrettshall i Folldal startet opp.

I regi av Folldal kommune, og etter påtrykk av blant annet Folldal IF(FIF) er det nå etablert en arbeidsgruppe som skal se på og planlegge en eventuell idrettshall i Folldal. Gruppa består av: Arne Olav Vårtun (kulturskole), Stian Tørhaug (enhetsleder skole), Jens Jørgen Jensen (kulturkonsulent), Helge Ivar Hovde (TLU), Pål Andre Husom (FIF), Magnhild Brandsnes (FIF), Åse N. Brendryen (sekretær for gruppa). Arbeidsgruppa hadde møte 12. september og der kom gruppa frem til følgende ønsker, mandat og veien videre.

  • Rehabilitere svømmehall – bestille ny tilstandsrapport nå i 2018.
  • Ny idrettshall: håndballstr. (25x45m) m/tredeling av hallen (to hev/senk-vegger). 1 sett garderober i hallen, 1 sett i svømmehallen. Tribunemuligheter over lagerrom? Lagerrom/utelager, klubbrom, sosiale rom/fritidsklubb.
  • Renovere gamle gymsalen til kulturformål (a + b-sal)
  • Plassering – i nær tilknytning til flerbrukshuset