Rekordår

2017 var på mange måter ett rekord år for det private boligmarkedet i bygda, aldri før har boligprisene vært høyere og vi må tilbake mange år for å se en lignende boligomsetning enn det vi hadde i 2017.

I følge SSB skiftet 16 boliger eiere i 2017 og vi må da helt tilbake til 2003 for å finne høyere tall enn det. Den gang var antall solgte boliger 21. Man kan egentlig undre seg over hva som skjedde i boligmarked den gang i 2003, året før ble det nemlig ikke solgt en eneste bolig i bygda ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det har siden 2010 vært økende salgstall på boliger med unntak av i 2016 og 2013, men en ting har hele tiden steget, nemlig boligprisene. Siden 2000 har den gjennomsnittlige boligprisen steget 20,8 prosent, noe som er over landsgjennomsnittet for samme periode. I 2000 lå gjennomsnittsprisen for bolig i Folldal på 381 000,- mens den i 2017 lå på litt over millionen.

Hytteprisene for samme perioden har også økt kraft og Folldal har en av fjellregionens høyeste gjennomsnittspriser på hytter. I år 2000 lå snittprisen for ei hytte på 257 000,- mens den i 2017 var på hele 1,79 millioner ifølge SSB.

Kilder: Statistisk sentralbyrå

              Kommuneprofilen.no