Resultater fra kirkevalget 2019
Her er resultatene fra kirkevalget 2019.

Øvre Folldal sokneråd har 4 valgte medlemmer, mens Folldal menighetsråd har 6. I tillegg er soknepresten medlem i begge rådene. Det velges dessuten 5 varamedlemmer.

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud (320)
2. Bente Helen Rønning Grimsbu (317)
3. Arild Alander (307)
4. Ole Petter Berger (304)
5. Synnøve Brandsnes (295)
6. Jan Kåre Lillekroken (291)

Varamedlemmer:
1. Grete Kristoffersen (290)
2. Åse Kristoffersen (283)
3. Kristin Kylstad Streitlien (282)
4. Jonny Randen (276)
5. Per Olav Eriksen (270)

Øvre Folldal sokneråd:
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen (131)
2. Oddveig Nyvoll (129)
3. Marianne Borkhus Husom (118)
4. Vegar Nystuen (117)

Varamedlemmer:
1. Bjørge Dahlen (116)
2. Terje Andresen-Ulsletten (113)
3. Egil Eide (109)
4. Laila Graven (108)
5. Torkjel Brendryen (106)