Resultater fra kirkevalget 2019
Folldal kirkelige fellesråd søker om en tilleggsbevilgning etter at man har funnet ut at tre brønner har kollapset da man skulle bore energibrønner til fremtidig oppvarming. Arkivbilde.

Øvre Folldal sokneråd har 4 valgte medlemmer, mens Folldal menighetsråd har 6. I tillegg er soknepresten medlem i begge rådene. Det velges dessuten 5 varamedlemmer.

Folldal menighetsråd:
1. Ola Hansen Eriksrud (320)
2. Bente Helen Rønning Grimsbu (317)
3. Arild Alander (307)
4. Ole Petter Berger (304)
5. Synnøve Brandsnes (295)
6. Jan Kåre Lillekroken (291)

Varamedlemmer:
1. Grete Kristoffersen (290)
2. Åse Kristoffersen (283)
3. Kristin Kylstad Streitlien (282)
4. Jonny Randen (276)
5. Per Olav Eriksen (270)

Øvre Folldal sokneråd:
1. Aud Margrethe Skomakerstuen Brendryen (131)
2. Oddveig Nyvoll (129)
3. Marianne Borkhus Husom (118)
4. Vegar Nystuen (117)

Varamedlemmer:
1. Bjørge Dahlen (116)
2. Terje Andresen-Ulsletten (113)
3. Egil Eide (109)
4. Laila Graven (108)
5. Torkjel Brendryen (106)