Retter kritikk mot Folldal Fjellstyre

Samlingslista rettet i går kveld kritikk med Folldal Fjellstyre og fjellstyrets manglende evne til å legge ut informasjon som de er pliktig til. Indirekte kritiserer også Samlingslista en av sine egne, nemlig styreleder i fjellstyre Terje Hoel.

Denne noe spesielle saken ble gjort kjent i går, etter at Samlingslista offentligjorde at de hadde sendt en e-post til fjellstyre med følgende tekst:

Til Folldal fjellstyre.

Folldal har et betydelig areal som er Statsallmenning og interessen i bygda er stor mht jakt, fiske og friluftsliv.

Fjellstyret er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende (herligheter) i statsallmenningen.

Vi kan ikke se at Folldal fjellstyre informerer tilfredsstillende om sin virksomhet. Det tenkes her på publisering av møteinnkallinger, saksframstillinger og referat fra møtene.

Det er med tilfredshet vi konstaterer at fjellstyret har modernisert og forbedret sine internettsider. Ut fra dette skulle det ikke være hindringer for en vesentlig forbedring av informasjonen til innbyggerne og andre interesserte.

Samlingslista vil sterkt anmode Folldal fjellstyre om snarest å iverksette publisering av møteinnkallinger, saksframstillinger og referat fra møtene.

-Denne saken har jo versert lenge, og dette er noe vi har tenkt på i lang tid nå, forteller Per Magne Ståland som påpeker at jo, det er riktig at vi har en i styre, men at en fra Samlingslista ikke er nok til og få overvekt i et styre.

Styreleder Terje Hoel ønsker på det nåværende tidspunkt ikke å kommenter saken.

Folldalsportalen har ikke lykkes med og få tak i daglig leder Odd Enget for en kommentar.

Vi vil komme tilbake med mer detaljer i saken ettersom den utvikler seg.

(Bilde: Leder i Samlingslista Per Magne Ståland og resten av partiet retter nå kritikk mot Folldal Fjellstyre. Bilde: Samlingslista.)