Rødt er med videre og håper på fire nye år

Ronny Bekken Larsen og Rødt Folldal går for fire nye år i kommunestyret, og gjerne med en representant til.

– Vi stiller med liste foran kommunevalget 2019. Så langt er det seks som har sagt ja til å stå på en liste, og det er en god start, forteller nåværende kommunestyrerepresentant for Rødt Folldal, Ronny Bekken Larsen.

Han har vært alene i kommunestyret for rødt og har vært i opposisjon. Bekken Larsen er med videre, og håper på å kunne få med seg en partikollega inn i et nytt kommunestyre.
– Jeg føler at Rødt står bra i Folldal. Valget i 2015 var første gang vi stilte liste, og da kom vi tross alt inn med en representant, sier han.

Utfordrende rolle

Bekken Larsen legger ikke skjul på at det er en vanskelig oppgave å sitte aleine i kommunestyret. Uansett har de første tre årene vært givende.
– Perioden har for min del vært veldig varierende. I noen saker står jeg helt aleine, mens i andre saker kan intens jobbing føre til at vi får gjennomslag for noen saker. Rødt Folldal er opptatt av å bevare det gamle kommunehuset, og det er viktig for oss foran den neste perioden også. I tillegg løfter vi spørsmålet om leksefrie skoler, forteller han.

Ønsker mer profesjonalitet

Selv om også Bekken Larsen er fersk i kommunestyret for Rødt vet han hva lokalpolitikk er. Som det minste partiet i opposisjonen er hans enkleste måte å fremme saker gjennom interpellasjoner. Han slår fast at lederne i kommunestyret kunne håndtert det bedre.
– Det har vært en utfordring hvordan kommunestyret har behandlet interpellasjonene. En gang ble ikke interpellasjonen en gang behandlet. Vi må opptre redelig i kommunestyret, og det føler ikke jeg er gjort til punkt og prikke. Det er viktig med offentlighet rundt det som vedtas i kommunestyrene. Uansett må jeg legge til at det er en flott tone mellom gruppelederne, konstaterer han.